Bæredygtighedsudvalget

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg der skal komme med anbefalinger til arbejdet med bæredygtighed med afsæt i FN’s 17 verdensmål.

Temamøde om bæredygtig vækst torsdag den 19. september

Har du en holdning til bæredygtig vækst? Og har du lyst til at deltage på en spændende temadag om emnet med kommunens bæredygtighedsudvalg? Så læs med her.

Torsdag den 19. september afholder bæredygtighedsudvalget sit tredje temamøde med faglige oplæg og workshops. Målet er, at kvalificere de anbefalinger og idéer, udvalget skal give videre til kommunen samt til kommunes borgere, skoler og virksomheder.

På dagen vil vi drøfte hvordan erhvervslivet kan være med til at forbedre klima og miljø? Vi vil have fokus på bæredygtige forretningsmodeller og hvordan der kan arbejdes med bæredygtighed inden for byggebranchen og turismen.

Temamødet foregår i Kolind+ fra kl. 10.00 – 16.00 torsdag den 19. september.

Har du lyst til at deltage, så tilmeld dig via ledelsessekretariat@syddjurs.dk inden tirsdag den 17. september.

Politisk behandling

Byrådet besluttede den 28. november 2018 at nedsætte et § 17, stk. 4 udvalg. Se behandling i byrådet her

Byrådet godkendte kommisorium for udvalget den 19. december 2018. Se behandlingen her - det endelige kommissorium kan ses nederst på siden.

Byrådet godkendte udpegning af medlemmer for udvalget den 27. februar 2019. Se behandlingen her

Byrådet behandlede den 28. august 2019 udvalgets midtvejsrapport. Rapporten kan ses nederst på siden. Behandlingen i byrådet kan ses her.

Udvalgets formål

  • På baggrund af en prioritering af FN’s verdensmål klarlægges Syddjurs Kommunes udgangspunkt indenfor arbejdet med bæredygtighed på de udpegede målområder.
  • Udarbejde en procesplan for udvalgets arbejde med en række milepæle.
  • Udvælge et afgrænset antal af FN’s verdensmål, som udvalget kan fokusere på.
  • Udarbejde anbefalinger, der fremmer Syddjurs Kommunes bæredygtighed med afsæt i FN’s verdensmål, til Byrådet.
  • Understøtte at bæredygtighed i Syddjurs Kommune er noget vi gør – sammen, fordi kommunens ambitioner på området ikke kan indfris alene ved en kommunal indsats

Medlemmer

Bæredygtighedsudvalget består af 16 medlemmer, hvoraf fem er fra byrådet og de resterende 11 er udpeget ud fra deres viden, engagement, netværk og handlekraft i forhold til bæredygtighed.

Flemming Hynkemejer, formand for udvalget

Michael Mikkelsen (O), byrådsmedlem
Jørgen Ivar Brus Mikkelsen (V), byrådsmedlem
Jan Kjær Madsen (B), byrådsmedlem
Helle Røge (F), byrådsmedlem
Anita Søholm (A)., byrådsmedlem

Jakob Rauff Baungaard, World Perfect og aktiv i byudviklingsprojekt i Mørke
Søren Steen Møller, Afdelingsleder i Rambøll, geoteknologi og byggeri
Morten Storm Overgaard, Restaurant Moment og Friland
Lone Rubin, Kommunikation og Cirkulært Innovationsnetværk
Rikke Skyum, Djurslands Landboforening, Chef for Land, Miljø og Erhverv
Lene Skovsgaard Sørensen, Djurs Wind Power
Morten Therkildsen, Direktør for Renodjurs og Cirkulært Innovationsnetværk
Thorkild Hansen, Bæredygtig Kystkultur og Havhaven Ebeltoft Vig
Helle Marie Taastrøm, Naturcenterleder Randers Naturcenter
Christina Viemose, Kaløvig Center, grønt kursus- og konferencecenter

Baggrund

Bæredygtighed er en del af kommunens vedtagne visions- og udviklingsstrategi - se den her

Arbejdet er også baseret på FNs 17 verdensmål - læs mere om dem her

 

Bilag

Se kommissorium herunder

Opdateret: 13-09-2019 09:28

Kontakt