Demens

Deltagere søges til demens-forskningsprojekt

                                                                                                                                                                    

Har du demens i tidligt-moderat stadie og vil du gerne indgå i et forskningsprojekt, der vil søge at hjælpe dig og andre i lignende situation med at blive lidt mere mentalt velfungerende for en tid, så er dette projekt måske noget for dig og dine nærmeste?

 

Vi ønsker at teste virkningen af programmet - kognitiv stimulationsterapi (CST). Det er et struktureret dialogprogram til mennesker med demens, og som de fleste finder det sjovt og meningsfuldt at deltage i, samtidig med at det motionerer hjernen og for nogle styrker de mentale evner for en tid. Der rapporteres gode effekter fra både ind- og udland – og metoden bruges nu i 38 lande. CST er et gruppeprogram men vi vil her også teste en CST form, der skal foregå i eget hjem. Det vil her foregå mellem dig og en af dine nærmeste med god støtte fra en app, der kan lede Jer godt igennem programmet fra gang til gang. Det er VIA University College, der forstår undersøgelserne i samarbejde med en række partnere. Brain+ er firmaet, der har udviklet appen.

 

Du er 60 år eller derover. Du har diagnosticeret demens af typen, Alzheimers sygdom, Lewy Body demens eller vaskulær demens. Du kan se og høre i tilstrækkeligt omfang og kan indgå i en samtale.

Se mere information om projektet i fil nederst på siden.

 

Kursusforløb for pårørende - Livet med demens 

Dette kursus er desværre aflyst pga for få tilmeldinger.

Nye kursusforløb i 2021 - Bemærk at der er nye datoer

Der er kursusforløb på følgende datoer:

 

Efterår

  • Torsdag d. 09. september - Hvad er demens
  • Torsdag d. 23. september - Hverdagen med demens
  • Torsdag d. 07. oktober - Kommunikation og demens

Se mere info ved at klikke på 'Tilbud til pårørende til borgere med demens' i menuen til venstre.

______________________________________________________________


Hvordan føles det at have demens?

3 studerende fra IT-Universitetet i København har udviklet computerspillet "Forgotten", hvor du kan få et indblik i, hvordan det kan opleves for et menneske med demens at udføre simple hverdagsopgaver.

Læs mere på Alzheimerforeningens hjemmeside, hvor der også er links til spillet og til en Youtube video af spillet: https://www.alzheimer.dk/nyheder/2019/hvordan-foeles-det-at-have-demens-nyt-computerspil-giver-et-bud/

 

Bliv demensven

Gå på https://demensven.dk/ og meld dig som demensven.
Du kan læse mere under menuen "Bliv Demensven", som du finder i venstre spalte

Se den nye video fra vores træningshold for borgere med demens

Klik her for at se video

 

Demensfællesskabet Østjylland

Syddjurs Kommune er med i et samarbejdsprojekt med Alzheimerforeningen og Odder, Favrskov og Aarhus kommune der hedder Demensfællesskabet Østjylland.

Demensfællesskabet Østjylland tilbyder aktiviteter og rådgivning for personer med demens og deres familier og venner i Østjylland. Aktiviteterne udvikles i samarbejde med jer, der har en demenssygdom tæt inde på livet. Den primære målgruppe er hjemmeboende i den tidlige og moderate sygdomsfase og deres familier.

Aktiviteterne finder sted i Aarhus, Odder, Syddjurs og Favrskov kommune. De realiseres i samarbejde med jer samt fagpersoner, frivillige og lokalsamfundet i de involverede kommuner. Følg med i de forskellige aktiviteter på Demensfællesskabets hjemmeside ved at klikke her Følg også med på deres Facebook-side her

Du kan søge rådgivning om demens i Syddjurs Kommune ved at kontakte Demensteamet, eller ved at møde op til Åben Rådgivning - lær mere her.

Rådgivningscenteret i Østjylland er DemensHjørnet, som ligger Kannikegade 18, 8000 Aarhus C. Læs mere information her.

 

 

Demenshandleplan

Med Syddjurs Kommunes Ældre- og Værdighedspolitik 2016-2020 ønsker vi at skabe de bedste betingelser for et aktivt og værdigt liv som ældre, samtidig med at den enkeltes livskvalitet opretholdes. Syddjurs Kommune ønsker derfor med afsæt i et stærkt borgerperspektiv at være på forkant med de bedst mulige løsninger inden for demensområdet således, at borgeren på vidt muligt kan mestre sin egen hverdag, og fortsætte det liv, som borgeren altid har levet – også når demenssygdommen indtræffer.

 

Demenshandleplanen for 2017-2021 omfatter følgende fokusområder:

  • Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling
  • Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering
  • Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens
  • Demensvenlige samfund og boliger
  • Øget videns- og kompetenceniveau

 

 

Opdateret: 30-09-2021 08:48

Kontakt