Demensvenlig Syddjurs

Demensvenlig Syddjurs Kommune - sammen skaber vi trygheden
Nyt initiativ! Læs om Bistå-Nålen, som hjælper borgere med demens i den offentlige transport.
Du finder mere information under menuen "Bistå-Nål" i fanen til venstre.

 

Projekt Demensvenlige Samfund fortsætter i efteråret med at udbrede viden om demens og med gennem forskellige initiativer at sikre de rette og mest trygge rammer for både borgere med demens og deres pårørende. Deltag blandt andet i følgende to oplysningsforedrag (obs! du finder links til invitationer nederst på siden). Du vil her blandt andet få viden om kommunens tilbud for demensramte, gode råd til at leve et godt og aktivt liv med demens så længe som muligt og kunne deltage i spændende og rørende fortællinger om livet som pårørende:

 

Demensfællesskabet Østjylland, som Syddjurs Kommune er en del af, inviterer til:

”Lidt af Far”

– hør søn af biskop Jan Lindhardt, Frederik Lindhardt, berette ærligt og kærligt om livet med sin Alzheimer-syge far.

Mød ham:
19. september kl. 18.30-20.30
Teatersalen på Rønde Højskole
Skolevej 2 i 8410 Rønde

Pris: 50 kr. (betales via Mobilepay eller kontant v. indgangen)

Tilmelding på https://demensfaellesskabet-oestjylland.nemtilmeld.dk/

”Lidt af Far” er ét af en række af foredrag i forbindelse med markeringen af Den Internationale Alzheimer-dag d. 21. september. Se pjece for oversigt over arrangement-rækken.

 

Demensvenlige Samfund inviterer i samarbejde med Ryomgård Distriktsråd og ÆldreSagen Midtdjurs til:

Demens for Alle – Før og Efter en Diagnose

Mød lederen af Demensteamet i Syddjurs Kommune og den ansvarlige for projekt Demensvenlige Samfund til en aften hvor alle – uanset om man har demens tæt inde på livet eller ej – blandt andet kan få oplysning om juridisk sikring af sig selv før en diagnose, info om tilbuddene efter en diagnose, foruden at man har mulighed for at stille spørgsmål. Mød dem:

1.oktober kl. 19:00-21:00

Posthuset, Ndr. Ringvej 7 i 8550 Ryomgård

Gratis; ingen tilmelding

 

 

Vores mål og vision

Vi ønsker i Syddjurs Kommune skabe et demensvenligt samfund. Et samfund, hvor borgerne kender til demenssygdomme eller ved, hvor de kan finde hjælp. Et samfund hvor det er trygt og værdigt at leve med en demenssygdom.
 

Sundheds- og Ældreministeriet fremsatte i den Nationale Demenshandleplan 2025 et mål om 98 demensvenlige kommuner i Danmark. Derfor har Syddjurs Kommune udviklet en Demenshandleplan 2017-2021 – ”Sammen skaber vi trygheden”. Indholdet i denne er et udtryk for, at vi når det bedste resultat, hvis vi løfter i flok. For at kunne leve et godt liv med og på trods af demens – både som syg og som pårørende – skal vi alle arbejde sammen. Så selvom Syddjurs Kommune er afsender på Demenshandleplanen, ligger mange stemmer bag, og handlingerne skal bæres frem af endnu flere.

 

Initiativer:

For at blive en demensvenlig kommune har Demensteamet igangsat en række initiativer. Blandt andet arbejder vi i Syddjurs Kommune for, at skabe større viden hos lokalsamfundet om, hvad demens er, og hvordan man kan møde en medborger med demens på en rummelig og hensynsfuld måde. Vi favner bredt i vores fokus, da dette både indebærer den almene borger, institutioner, organisationer og foreninger. Derudover atbejder vi på at indrette de fysiske rammer i lokalmiljøet på en måde, hvor borgere med demens kan færdes trygt og roligt i deres nærmiljø. Vi etablerer også samarbejde med lokale foreninger og organisationer med målet om, at klæde disse på med de fornødne redskaber til at borgere med demens så længe som muligt kan deltage i de tilbud, der bliver udbudt af eksempelvis idrætsforeninger eller aftenskoler.

Vores indsatser skal derfor være præget af de stærke kræfter i kommunen, hvor bl.a. kultur-, erhvervs- og foreningsliv rækker hånden ud og tager medansvar for, at Syddjurs Kommune bliver demensvenlig.

Vores budskab:

For at Syddjurs Kommune kan nå målet, er borgere i kommunen helt centrale. For at fremme en mentalitet om venlighed, rummelighed, hjælpsomhed og tålmodighed overfor personer med demens og deres pårørende, er det ikke nok at lave en politisk plan – det skal komme fra hjertet, fra borgerne i lokalsamfundet, fra dig og mig.

Opdateret: 23-08-2019 08:03

Kontakt