Leverandør af personlige kropsbårne hjælpemidler

Leverandør af personlige kropsbårne hjælpemidler

Kommunen har aftaler  med bestemte leverandører om at levere hjælpemidler til en bestemt pris. Du kan frit vælge en anden leverandør, med mindre kommunen har et hjælpemiddel, der er magen til det, som det du selv ønsker at anskaffe.

Kommunen betaler for det bedst egnede og billigste hjælpemiddel. Vælger du at købe et dyrere produkt, må du selv betale forskellen i prisen.

Skal du selv betale en del af prisen, gør du det direkte til leverandøren. Leverandøren sender regningen med kommunens andel af betalingen til kommunen. Det skal stå på regningen, hvis du har betalt en del af anskaffelsesprisen.

Du skal være opmærksom på, at du som udgangspunkt ikke kan få betalt hjælpemidler, som du har købt, inden du har fået bevillingen fra kommunen.

Du kan få refunderet en del af forskellen i prisen, hvis følgende punkter er opfyldt:
·   du leverer hjælpemidlet tilbage til kommunen inden for fire år
·   din ekstraudgift er på mere end 2.500 kroner
·   hjælpemidlet er på grund af ekstraudgift blevet mere anvendelig for en
    anden bruger

Kommunen har indgået leverandøraftale på diabetesprodukter, inkontinensprodukter og ortopædiske hjælpemidler, hvilket betyder, at disse hjælpemidler med fordel kan købes hos:
·    Diabetesprodukter (Mediq Danmark)
·    Inkontinensprodukter (Abena)
.    Inkontinensprodukter (SCA)
·    Ortopædiske hjælpemidler (Bandagistcentret)

Din personlige økonomi har ikke indflydelse på, om du kan få et hjælpemiddel. Hjælpen er skattefri, og det er gratis at låne hjælpemidler samt at få engangshjælpemidler/naturalhjælp af kommunen.

Opdateret: 23-05-2020 02:00

Kontakt