Sådan søger du om hjælpemiddel/boligændring

I selvbetjeningsboksen kan du hente, udfylde og sende ansøgningsskema til hjælpemidler eller boligændringer.

De grundlæggende visitationskriterier til et hjælpemiddel eller boligændring er begrundet i servicelovens §§ 112, 113 og 116.

Bevillingen af et hjælpemiddel eller en boligændring beror på en konkret individuel faglig vurdering. Det vil sige, om det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad vil kunne afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Der kræves altid  lægeoplysninger for, at en ansøgning kan vurderes. I nogle tilfælde vil du få et hjemmebesøg som en del af ansøgningsproceduren. Her får du mulighed for at uddybe din ansøgning.

Vedr. personlige kropsbårende hjælpemidler kontaktes:
Team kropsbårne hjælpemidler på tlf. 87 53 58 59, kl. 8.30-12.00, mandag-fredag. Onsdage er lukket

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer kontaktes:
Hjælpemiddelteamet på tlf. 87 53 57 30, kl. 8.30-12.00, mandag-fredag. Onsdage er lukket

Har du brug for et hjælpemiddel, der skal anvendes som et arbejdsredskab på din arbejdsplads, skal du søge om dette gennem dit lokale Jobcenter.

 

 

 

Opdateret: 09-08-2018 10:37

Kontakt