Sådan søger du om hjælpemiddel/boligændring

I selvbetjeningsboksen kan du hente, udfylde og sende ansøgningsskema til hjælpemidler eller boligændringer.

De grundlæggende visitationskriterier til et hjælpemiddel eller boligændring er begrundet i servicelovens §§ 112, 113 og 116.

De grundlæggende kriterier for at få bevilget et hjælpemiddel til varetagelse af job, praktik, fleksjob eller lignende er begrundet i lov om aktiv beskæftigelsesindsat §§ 74, 76 og 100.

Bevillingen af et hjælpemiddel eller en boligændring beror på en konkret individuel faglig vurdering. Det vil sige, om det ansøgte hjælpemiddel i væsentlig grad vil kunne afhjælpe følgerne af din funktionsnedsættelse eller gøre dig i stand til at blive fastholdt i dit arbejde, fleksjob eller lignende.

Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet vurdering af din situation. Der kræves altid lægeoplysninger for, at en ansøgning kan vurderes. I nogle tilfælde vil du få et hjemmebesøg som en del af ansøgningsproceduren. Her får du mulighed for at uddybe din ansøgning.

Vedr. personlige kropsbårne hjælpemidler kontaktes:
Team kropsbårne hjælpemidler på tlf. 87 53 58 59, kl. 8.30-12.00, mandag-fredag. Onsdage er lukket

Vedr. andre hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer kontaktes:
Hjælpemiddelteamet på tlf. 87 53 66 00, mandag, tirsdag og torsdag kl. 9.00 – 11.00 og kl. 13.00 – 14.00, onsdag og fredag kl. 9.00 – 11.00.

Vedr. hjælpemidler i forbindelse med varetagelse af job, virksomhedspraktik, fleksjob eller lignende, kontakt koordinator Janne Olsen i Center for Job og Fastholdelse på tlf. 87 53 51 71 kl. 8.30 -12.00 mandag-fredag. Onsdage er lukket.

> Brug denne blanket fra jobnet

 

 

 

 

Opdateret: 17-02-2020 15:13

Kontakt