Byggegrund i Skiffard

Én byggegrund i landzone sælges

Skiffardvej 14, Skiffard, 8560 Kolind

Grundens areal udgør 1877 m2. Grunden er omfattet af kommuneplanramme 12.10BE2. Der kan forventes meddelt landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus, der overholder kommuneplanrammen. Grunden udbydes til salg uden vejledende pris og uden mindstepris.

Salgsmateriale

Du kan læse mere og finde salgsmaterialet (købsaftale, betingelser, fortrydelsesblaket mv.) nederst på denne side eller rekvirere det ved henvendelse til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, tlf. 87536456 eller 8753 5148, e-mail: grundsalg@syddjurs.dk

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk

 

Hvordan køber jeg grunden?

Hvis du gerne vil købe grunden, skal du sende udfyldt og underskrevet købsaftale samt underskrevet oplysning om fortrydelsesret  pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Køber skal betale tilslutningsafgifter direkte til forsyningsselskaberne. Såfremt Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsafgifter, opkræves disse hos køber ud over købesummen. For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til forsyningsselskaber henvises til de lokale selskaber i områderne, hvor grundene er beliggende.

Det fremgår af tingbogsoplysning for grunden, som findes nederst på denne side, hvilke servitutter man som køber skal respektere.

Køber opfordres til at søge jordbundforholdene undersøgt, idet køber ikke kan fremkomme med krav mod sælger, såfremt der er behov for ekstrafundering, pilotering eller lignende.

 

Opdateret: 06-11-2019 19:54

Kontakt