Grundsalg spørgsmål & svar

FAQ - spørgsmål og svar på grundsalgsområdet

Kan jeg reservere en grund?

Ja du kan godt reservere en grund. Reservationen betyder dog ikke, at du får forkøbsret til grunden, men kun, at du bliver kontaktet, hvis andre ønsker at købe grunden. Grunden vil da blive solgt til den højestbydende.

Du reserverer ved at:

  • ringe til Ejendomsservice 8753 5840
  • eller skrive en mail til syddjurs@syddjurs.dk, mærk den "Reservering af grund" og oplys dit navn, adresse, mail adresse og telefonnummer, samt hvilken grund, du ønsker at reservere.


Reservationen gælder for 4 måneder, hvorefter du skal kontakte Syddjurs Kommune igen, hvis du fortsat er interesseret i grunden.

Bemærk, at du ikke kan reservere grunde, så længe disse søges afhændet i en udbudsrunde. Ved nyudstykninger vil Syddjurs Kommune normalt først afholde en offentligt annonceret udbudsrunde på et par uger, og de grunde, der ikke sælges i udbudsrunden, bliver efterfølgende sat til "normalt" salg. Først fra dette tidspunkt kan du reservere en grund.

Falder priserne, og skal jeg vente med at købe?
Syddjurs Kommune er forpligtet til, som minimum, at sælge til markedspris, og denne afhænger helt af den generelle markedsudvikling. Så Syddjurs Kommune kan hverken af- eller bekræfte, at priserne ikke i fremtiden ikke vil falde / stige.

Lægges der moms til?
Syddjurs Kommunes villagrunde til private sælges inklusiv moms. Grunde til erhverv og storparceller sælges eksklusiv moms.

Kan jeg byde en pris, der er under udbudsprisen?                                                                                                                             De oplyste priser er mindstepriser, og Syddjurs Kommune kan således ikke sælge grunde til priser, der er lavere end de oplyste mindstepriser.

Tilbagekøber I grunde?
Syddjurs Kommune sælger normalt kommunens grunde med en deklaration om tilbagekøbsret for kommunen, hvis grundene ikke bebygges eller forsøges videresolgt ubebygget. Syddjurs Kommune modtager gerne henvendelser om tilbagekøb, men gør opmærksom på, at der er tale om en tilbagekøbsret - ikke en tilbagekøbspligt - for kommunen. Du kan derfor ikke regne med, at Syddjurs Kommune tilbagekøber grunden, hvis du ikke ønsker at beholde den.


Det er første gang, jeg skal bygge et hus – hvad gør jeg?

Du kan finde vejledning til de forskellige faser i en byggeproces på http://www.boligejer.dk/byggeproces og artikler om nybyggeri her: https://www.bolius.dk/byg-nyt-hus.

 

Hvem betaler tinglysningsafgift og hvordan beregnes den?

Normalt skal du som køber betale tinglysningsafgiften ved skødets tinglysning.

Du kan selv beregne afgiften på Domstolsstyrelsens hjemmeside: https://www.domstol.dk/Selvbetjening/beregndinafgift/Pages/default.aspx.

Husk i den forbindelse at være opmærksom på, at der ikke betales tinglysningsafgift af moms. Det vil sige, at du som køber af en villagrund skal trække momsen fra købesummen, inden du beregner tinglysningsafgift. Læs evt. selv mere om beregningsgrundlaget i SKATs juridiske vejledning, pkt. E.B.3.1.2.5 (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=12707&vId=0).

Hvis købesummen er lavere end den offentlige vurdering, skal du dog altid beregne afgiften af den offentlige vurdering.

Reglen er anderledes for enfamilieshuse, flerfamilieshuse og fritidsboliger, hvor man altid skal beregne tinglysningsafgift af den faktiske handelspris, også selvom den er lavere end den offentlige vurdering. Ubebyggede grunde omfattes dog ikke af denne særlige regel. Se evt. mere her om den særlige beregningsregel: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=161111.

 

Opdateret: 16-05-2020 00:30

Kontakt