Tre nye byggegrunde i Lime

Grundene er beliggende på Kløvervangen i Lime.

Indkørsel til grundene sker via Kløvervangen.

Grundstørrelserne ligger fra 981 m2 til 1.008 m2. Grundene er selvstændigt udmatrikuleret og byggemodnede. Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel.

De oplyste priser er mindstepriser.

Størrelser og priser:

Adresse

m2

Vejledende mindstepris

Kløvervangen 13A

1001

375.375 kr.

Kløvervangen 13B

1008

378.000 kr.

Kløvervangen 15

981

367.875 kr.

 

Grundene er omfattet af lokalplan 398, der kan ses her lokalplan 398.

Der er på grundene tinglyst servitut om byggepligt og tilbageskødning.

Forurening

Der er ikke registreret forurening på grundene.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter er fastsat

af forsyningsselskaberne. Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsbidrag vedr. kloak, og dette beløb

opkræves ud over købesummen. Øvrige tilslutningsbidrag betales af køber ud over købesummen direkte

til forsyningsselskaberne.

Salgsmateriale

Finder du nederst på denne side.

Salgsmaterialet indeholder købsaftale, fortrydelsesblanket, salgsbetingelser, tingbogsoplysning for

grundene og udskrift af tinglyste servitutter, herunder servitut om byggepligt og tilbageskødning. Du er

velkommen til at kontakte en medarbejder i Grundsalg telefonisk, såfremt du har spørgsmål til salgsmaterialet.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk.

       

 

 

Hvis du gerne vil købe en grund

Hvis du gerne vil købe en grund, skal du underskrive en købsaftale og fortrydelsesblanket og sende begge pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

 

Hvis I er to eller flere, der vil købe grunden sammen, skal begge/alle underskrive købsaftalen og fortrydelsesblanketten.

Husk at være opmærksom på, at du har afgivet et bindende tilbud, så snart Syddjurs Kommune modtager den underskrevne købsaftale. Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender aftalen til kommunen.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opdateret: 20-06-2019 12:42

Kontakt