Nødager

Byggegrund på Sognevejen 15, Nødager, 8560 Kolind, sælges

Grundens areal udgør 1.250 m2, heraf 100 m2 vej. Grunden er har tidligere været bebygget, og Syddjurs Kommune har foranlediget bebyggelsen nedrevet, så grunden nu henstår ubebygget.

 

ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

Grunden er omfattet af kommuneplanramme 6.10.BE2, og er beliggende i landzone. Der kan efter ansøgning forventes meddelt landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus, der overholder kommuneplanrammen.

Grunden udbydes til salg for 250.000 kr. Den anførte pris er mindsteprisen.

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk

 

Hvordan køber jeg en grund?

Hvis du gerne vil købe grunden, skal du fremsende udfyldt og underskrevet købsaftale til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. post til Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft. Husk også at medsende fortrydelsesblanket i underskrevet stand.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Køber skal betale tilslutningsafgifter direkte til forsyningsselskaberne. Såfremt Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsafgifter opkræves disse hos køber ud over købesummen. For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til forsyningsselskaber henvises til de lokale selskaber i områderne, hvor grundene er beliggende.

 

Opdateret: 20-02-2020 10:45

Kontakt