Skørring

Villagrunde til salg i Skørring

Du finder udbudsmaterialet nederst på siden. Det består af en købsaftale, oplysning om fortrydelsesret, betingelser for salg mv. Det er vigtigt, at du læser materialet, inden du afgiver et tilbud. Du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du er i tvivl om noget.

 

Beliggenhed:

Grundene er beliggende i et nyt område vest for Marbækvej i Skørring, på Kirstinedalsvej. Skørring er attraktivt beliggende tæt på Aarhus, og ca. 5 km fra Hornslet.

Området er beliggende i landzone, og er omfattet af kommuneplanramme 7.9.B2 , der angiver en bebyggelsesprocent på 30, bebyggelse i halvanden etage og maksimalt i 8,5 meters højde.

Flere er grundene er højt beliggende, hvor der vil være mulighed for byggeri med udsigt.

Der gøres opmærksom på, at der endnu ikke er gennemført arkæologiske forundersøgelser. Disse forventes gennemført inden overtagelse, således at grundene overtages frigjort i henhold til museumsloven.

Grundene er til salg med de anførte priser som mindstepriser.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el og vand. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne, og opkræves separat.

Der må opføres og indrettes én bolig på hver parcel.

Købsaftale sendes til: ejendomsadministration@syddjurs.dk

 

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til syddjurs@syddjurs.dk att. Team Byg.

 

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til de udbudte priser, man kan bortse fra dit bud. Du må som tilbudsgiver gerne afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

Opdateret: 21-06-2017 16:22

Kontakt