Triovej, sommerhusgrunde

Nyt sommerhusområde - fire grunde ved Ebeltoft med udsigt til Mols Bjerge

Syddjurs Kommune udbyder fire sommerhusgrunde ved Ebeltoft (Tolløkke) tl salg. Fra grundene er der udsigt over markerne til Mols Bjerge og Helgenæs, med kig over Kattegat fra de forreste grunde.

 

 

Grundene sælges med de anførte priser som mindstepriser. Priserne er inkl. moms

Ud over købesummen skal der betales tilslutningsbidrag til el og vand.

Tilslutningsbidrag

Syddjurs Kommune har betalt 53.598,75 kr. i tilslutningsafgifter til el og vand. Ved køb af en grund skal du/I betale dette beløb til Syddjurs Kommune i tillæg til købesummen. Beløbet faktureres i forbindelse med overtagelsen med forfaldsdato pr. overtagelsesdagen.

Varme og spildevand

Der skal etableres individuel varmeforsyning, og det er muligt at nedsive spildevand i området.

Planforhold

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde 1.13.S2, der udlægger området til sommerhusområde. Den maksimale bebyggelsesprocent for den enkelte ejendom er 15 % (dog maks 180 m2 sommerhus og maks 50 m2 udhus eller garage). Tagbeklædningen skal være grå, mørkegår eller sort. Der må ikke bruges glaserede teglsten.

Bygningsreglement og servitutter

Bygningsreglement 2015 er gældende. Iht. BR15 kap. 2.2.3.3 stk. 3 skal mindste afstand til skel mod nabo, vej og sti være 5 meter. Derudover skal tinglyste deklarationer med bygningsregulerende bestemmelser overholdes. Her er der blandt andet en bestemmelse om en byggelinje. Se nærmere i servitut lyst den 07.06.1973 - dok. om bebyggelse, benyttelse mv. samt terrænændring.

Vejadgang

Adgang til grundene sker ad Triovej, som er en nyanlagt privat fællesvej. Vejen skal vedligeholdes af grundejerne i forening.

Hvis du vil købe en grund

Ønsker du at købe en grund skal du udfylde og underskrive budblanket og fortrydelsesblanket og fremsende disse til Syddjurs Kommune på e-mail: grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til Syddjurs Kommune, Ejendomsadministrationen, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Du skal være opmærksom på, at du har afgivet et bindende tilbud, så snart Syddjurs Kommune modtager den underskrevne købsaftale. Du skal derfor sikre dig, at du kan finansiere købet, inden du sender tilbud til kommunen (i form af købsaftale).

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris, men kan bortse fra dit tilbud. Du må som tilbudsgiver afgive et højere købstilbud end den nævnte pris.

 

 

 

 

Opdateret: 01-04-2019 12:42

Kontakt