Udbud af 2 grunde i Egens og Mørke, der ikke kan bebygges

To grunde i henholdsvis Egens og Mørke udbydes til salg.

Syddjurs Kommune udbyder følgende grunde til salg:

Molsvej 49, Egens, 8410 Rønde

Ejendommens grundareal udgør 556 m2. En vejbyggelinje gør det ikke muligt at bebygge grunden. Grunden udbydes til salg uden vejledende pris og uden mindstepris.

Vinkelvej 14, 8544 Mørke

Ejendommens grundareal udgør 286 m2, der er ubebygget. Henset til grundareals størrelse er det næppe muligt at opføre bebyggelse på grunden. Grunden udbydes til salg uden vejledende pris og uden mindstepris.

 

Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne bud samt forkaste alle bud.

Såfremt grundene ikke afhændes i budrunde annonceres disse efter endt budrunde annonceres til salg uden angivelse af mindstepris og uden angivelse af vejledende pris.

Der vil være mulighed for at byde på mere end én grund i prioriteret rækkefølge.

Salgsmateriale

Du kan læse mere og finde udbudsmaterialet (betingelser, fortrydelsesblaket, budskema mv.) nederst på denne side eller rekvirere det ved henvendelse til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, tlf. 87536456 eller 87535148, e-mail: grundsalg@syddjurs.dk

Spørgsmål vedrørende byggeri på grunden stilles til byggeri@syddjurs.dk

 

Hvordan køber jeg en grund?

I første omgang sælges grundene i en 4 ugers budrunde.

Hvis du gerne vil byde på en grund, skal du sende udfyldt budblanket samt underskrevet oplysning om fortrydelsesret pr. e-mail til grundsalg@syddjurs.dk eller pr. alm. post til: Syddjurs Kommune, Teknik og Miljø Sekretariatet, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Køber skal betale tilslutningsafgifter direkte til forsyningselskaberne. Såfremt Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsafgifter opkræves disse hos køber ud over købesummen. For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til forsyningsselskaber henvises til de lokale selskaber i områderne, hvor grundene er beliggende.

Det fremgår af tingbogsoplysning for de enkelte grunde, som findes nederst på denne side, hvilke servitutter man som køber skal respektere.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grundene til en tilbudt pris, men kan bortse fra dit bud.

Budfristen er torsdag den 31. oktober 2019 kl. 12.00

 

Opdateret: 02-10-2019 14:01

Kontakt