Vrinners

På Mols udbydes smukt beliggende parcelhusgrunde ved Elkærbakke/Gl. Elkærvej, Vrinners til salg

Bemærk at prisen på grundene er sænket fra 500.000 kr. til 295.000 kr. pr stk. Prisændringen gælder fra 2. februar 2015.


Syddjurs Kommune udbyder to  smukt beliggende parcelhusgrunde i Vrinners. Grundene kan evt. bebygges med kig til vandet, men det påhviler køber selv at indhente tilladelse til bebyggelse/byggefelt, hvorfor sælger er uden ansvar for dette.

Kort: Åben kort med priser i eget vindue

Bemærk at reserverede grunde markeret med gult ikke er solgte, men reserverede uden forkøbsret. Se mere om betingelser for reservation under FAQ

Den vejledende mindstepris er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Udgifter til byggemodning betales af Syddjurs Kommune, men køber skal selv betale for udstykning af grunden.

Anvendelse: Området er omfattet af  lokalplan nr. 252 og er udlagt til boligformål. Der henvises til lokalplanen.

Bud:

Bud sendes på mail til ejendomsadministration@syddjurs.dk.

Grundene udbydes til salg for 295.000,- kr pr. grund.

Materiale:

> Hent salgsmateriale indeholdende tingbogsattest, salgsbetingelser, tilbudsblanket m.v.

Særlige opmærksomhedspunkter:

Registrering som selvstændig ejendom:

Ved salg udstykkes grundene fra matr. nr. 27t, Vrinners by, Rolsø. Køber skal afholde omkostninger i forbindelse med udstykning.

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri skal være færdiggjort senest 2 år fra skødets underskrift. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen jf. tinglyst servitut.

Opdateret: 18-09-2017 13:37

Kontakt

Relaterede links

Feedback