Vrinners

På Mols udbydes smukt beliggende parcelhusgrund på Elkærbakke 8, Vrinners, til salg til nedsat pris

 


Syddjurs Kommune udbyder  smukt beliggende parcelhusgrund i Vrinners. Grunden kan evt. bebygges med kig til vandet, men det påhviler køber selv at indhente tilladelse til bebyggelse/byggefelt, hvorfor sælger er uden ansvar for dette.

Kort: Åben kort med priser i eget vindue

Bemærk at reserverede grunde markeret med gult ikke er solgte, men reserverede uden forkøbsret. Se mere om betingelser for reservation under FAQ.

Den oplyste pris mindsteprisen.

Prisen er eksklusiv tilslutningsafgifter til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Grunden er udstykket.

Anvendelse: Området er omfattet af  lokalplan nr. 252 og er udlagt til boligformål. Der henvises til lokalplanen.

Udbudsmateriale: Findes nederst på denne side.

Byggepligt og tilbagekøbsret:

Køber skal bebygge grunden. Byggeri til helårsbeboelse skal være påbegyndt senest 1 år fra skødets underskrift og færdiggjort samt færdigmelddt senest 2 år fra skødets underskrift. Hvis dette krav ikke overholdes – eller køber ønsker at videresælge grunden ubebygget – kan kommunen kræve grunden tilbageskødet til salgsprisen jf. tinglyst servitut.

Hvis du vil købe en grund:

Udfyld og send underskrevet budblanket samt fortrydelsesblanket til grundsalg@syddjurs.dk, alternativt til Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft, att. Teknik og Miljø Sekretariat.

I første omgang sælges grunden i en 4 ugers budrunde.

Alle priser er eksklusiv tilslutningsbidrag til kloak, el, vand og varme. Størrelsen af disse afgifter fastsættes af forsyningsselskaberne. Køber skal betale tilslutningsafgifter direkte til forsyningsselskaberne. Såfremt Syddjurs Kommune har betalt tilslutningsafgifter opkræves disse hos køber ud over købesummen. For yderligere oplysninger vedrørende tilslutning til forsyningsselskaber henvises til de lokale selskaber i områder, hvor grunden er beliggende.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme samt vejledning hertil. Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Syddjurs Kommune forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne bud samt forkaste alle bud. Syddjurs Kommune er ikke forpligtet til at sælge grunden til en tilbudt pris, man kan bortse fra dit bud.

Budfristen er torsdag, den 21. maj 2020 kl. 12.00

 

 

Opdateret: 06-05-2020 15:09

Kontakt