Byggeri og byggetilladelse

Læs her om byggetilladelser og regler for byggeri

Behandling af byggesager

Vi behandler nu byggesager hjemmefra, og det giver desværre længere sagsbehandlingstid og derfor kan man opleve at den udmeldte sagsbehandlingstid i kvitteringsskrivelsen ikke er helt retvisende.

Der skal forventes 12 ugers sagsbehandlingstid og 6 ugers svarfrist på forespørgsler.

Mvh. Team Byggeri, den 20.maj 2020 

Byg og Miljø

Byg og Miljø hjælper dig med at finde oplysninger og indsende ansøgninger i bygge- og miljøsager > Byg og Miljø


Regler for byggeri af begrænset kompleksitet

Der skelnes i byggelovgivningen mellem henholdsvis kompliceret byggeri og byggeri af begrænset kompleksitet.

Dette afsnit omhandler byggeri af begrænset kompleksitet, hvilket indbefatter enfamiliehuse og sommerhuse og dertilhørende sekundære småbygninger. Underafsnittene i menuen til venstre skildrer, hvornår byggearbejderne forudsætter godkendelse fra Syddjurs Kommune og beskriver de almindelige krav til omfanget og indhold af ansøgningsmaterialet.

Omfang af ansøgningsmateriale for erhvervs- og etageboligbyggeri er derimod nærmere beskrevet under erhvervsportalen.


Byggesagsbehandling af byggeri af begrænset kompleksitet

Ved enfamilie- og sommerhuse samt dertilhørende småbygninger skal kommunen alene foretage en vurdering af bygningen i relation til de bebyggelsesregulerende bestemmelser i forbindelse med byggesagsbehandlingen.

Bygherren skal dog fortsat dokumentere, at samtlige relevante tekniske sagsforhold er overholdt. Ved færdiggørelsen af byggearbejdet skal den tekniske dokumentation herfor (inkl. underskrevet tro og love erklæring) indsendes til kommunen, der arkiverer materialet på sagen.

Såfremt byggearbejdet forudsætter dispensation fra en teknisk lovbestemmelse, skal der fortsat ansøges om dispensation derfor.
 

BilagStørrelse
tro-og-love-erklaering ved selvbyg.pdf88.26 KB
Opdateret: 20-05-2020 08:32

Kontakt