Færdigmelding og ibrugtagning af byggeri

Når du har bygget

Når opførelsen af et byggeri, som forudsætter byggetilladelse, er færdigt, skal byggeriet færdigmeldes til kommunen. Anvend Byg og Miljøløsningen til at færdigmelde byggeriet.

Færdiggørelsen af bygninger og bebyggelser som kan opføres uden byggetilladelse, skal blot indberettes til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

Sanktionsmulighed for manglende eller urigtig registrering i BBR
Syddjurs Kommune har på byrådsmødet den 29. november 2012 besluttet, at det vil kunne medføre bødestraf på kr. 5.000,- at opgive ukorrekte oplysninger til BBR og/eller helt at undlade at lade en ejendoms bygninger og bebyggelser registrere.

Færdigmelding
Ved færdigmelding skal der fremsendes dokumentation for det udførte byggeri til kommunen. Omfanget heraf fremgår af vilkårene i byggetilladelsen, og kan variere afhængig af det konkrete byggeri og dets beliggenhed.
Det er derfor vigtigt, at du læser din byggetilladelse endnu en gang, og kontrollerer, at alle betingelserne i tilladelsen er blevet opfyldt.

Ibrugtagning
Byggeri der kræver byggetilladelse må ikke tages ibrug uden kommunens ibrugtagningstilladelse.

BBR
Når færdigmeldingen af byggeriet er blevet registret i Bygnings- og Boligregistret (BBR), fremsendes en ajourført BBR-ejermeddelelse til ejeren.

 

 

 

Opdateret: 17-10-2018 17:30

Kontakt