Ejendomsskat

Indefrysning af grundskyld 2018 - 2020

Ny skattebillet juni 2018 – kun til berørte ejere

Boligejere får fra 2018 en del af grundskylden/ejendomsskatten indefrosset. Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales. Beløbet er trukket fra opkrævningen på ejendomsskattebilletten. Det beløb, der er indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskyld.

Beregningen af beløbet for 2018 bliver foretaget i maj, og nye ejendomsskattebilletter med oplysning om indefrysning bliver sendt ud til ejerne senest 5. juni 2018. Det indefrosne beløb for 2018 vil blive fratrukket 2. rate, der forfalder til betaling 10. juli 2018.

Stigningen skal udgøre mindst 200 kr. pr. ejer. Derfor vil der være nogle ejendomme, som ikke får indefrosset grundskyld.

Lån uden renter og gebyr
Det beløb, der bliver indefrosset, bliver tilskrevet et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Hvert år modtager alle ejere en opgørelse, som viser det indefrosne beløb. Du kan ikke fravælge at få indefrosset din grundskyld, og du kan ikke vælge at indfri lånet i perioden 2018-2020. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Betaling ved ejerskifte
Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen. Ved handel mellem ægtefælder overdrages lånet og skal ikke betales.

Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet.

Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte.

Baggrund for indefrysning af grundskyld
Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige.


Borgerservice

  • Beregner skatter og afgifter, der vedrører fast ejendom og udsender skattebilletter hvert år i december måned til ejerne.
  • Yder lån til betaling af ejendomsskatter m.v. til efterlønsmodtagere og pensionister.

Spørgsmål om ejendomsvurdering stiles til Skat på  tlf. 72 22 18 18

Læs desuden mere om ejendomsvurdering og ejendomsskat på borger.dk her

Ejendomsskat 
Ejendomsskat (også kaldet grundskyld) er skat der beregnes af ejendommens grundværdi. Beregnes som en promille af ejendommens grundværdi minus eventuelle fradrag i grundværdien for forbedringer.

Ejendomsskat fastsættes og opkræves direkte af Syddjurs Kommune. Ejendomsskatten opkræves over ejendomsskattebilletten. Forfaldsterminerne er den 1. januar og den 1. juli, med sidste rettidige betalingsdage den 10. januar og den 10. juli.

Ejendomsværdiskat
Udover ejendomsskatten beregnes der af ejendommens ejendomsværdi en ”ejendomsværdiskat”.

Ejendomsværdiskatten opkræves automatisk som en foreløbig skat i løbet af året, som de andre foreløbige indkomstskatter, enten via skattekortet eller via indbetalingskort. Den endelige ejendomsværdiskat vil blive beregnet ved årsopgørelsen.

Jordstyringsbebyr

> Læs om jordstyringsgebyret her

 

 

Opdateret: 06-06-2018 10:59

Kontakt