Hvad sker der, når beboerklagenævnet har behandlet min sag?

Klagefristen til boligretten er 4 uger.

Hvis jeg ikke er enig i afgørelsen?

Hvis en af parterne ikke er enig i beboerklagenævnets afgørelse, kan afgørelsen indbringes for Boligretten i Randers. Indbringelsen sker ved udfærdigelse af stævning, som indleveres til:

Boligretten i Randers

Nørregade 1

8900 Randers C.

> Rettens hjemmeside

Indbringelsen for boligretten skal ske, inden der er gået 4 uger fra den dag, du har modtaget afgørelsen. Ved beregningen af fristen ses der bort fra juli måned.

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at klage til boligretten. Du kan eventuelt henvende dig til boligretten for vejledning, eller du kan kontakte en advokat, retshjælp, lejerforening mv.

Hvordan får jeg mit tilgodehavende?

Beboerklagenævnet kan ikke hjælpe dig med at opkræve det beløb, som du eventuelt har krav på ifølge nævnets afgørelse. Med hensyn til opkrævningen må du søge hjælp hos en advokat, retshjælp, lejerforening mv.

Opdateret: 03-09-2013 11:41

Kontakt