Hvor kan jeg få råd og vejledning?

Beboerklagenævnet og nævnets sekretariat yder ikke rådgivning til den ene part mod den anden part og optræder ikke på den ene parts side mod den anden part.

Beboerklagenævnet og nævnets sekretariat yder ikke rådgivning til den ene part mod den anden part og optræder ikke på den ene parts side mod den anden part.

Sekretariatet kan alene vejlede generelt.

Vejledningen kan f.eks. gå ud på, hvilke typer af sager, der kan indbringes, og om sagsgangen i nævnet mv.

I husordenssager kan nævnets sekretariat i fornødent omfang bistå parterne ved afgivelse af skriftlige udtalelser under behandlingen af sagen.

Forinden en sag indbringes for beboerklagenævnet kan parterne eventuelt indhente råd og vejledning f.eks. hos en lejerforening, grundejerforening eller advokat.

Nyttige links for juridisk rådgivning:

Til lejere:

Til ejere:

 

Andre nyttige links:

Du kan anmode om gratis retshjælp følgende steder på Djursland:

  • Djurslands Retshjælp yder retshjælp i Syddjurs kommune, Norddjurs Kommune og Randers kommune. Alle borgere kan få gratis retshjælp i Rønde hver torsdag kl. 13-18 på biblioteket. Vi har telefontid hver torsdag kl. 8-12. Ring på T: 28928015. Se mere på www.djursret.dk

Grenaa

Ebeltoft

Rønde

Du kan anmode om et gratis formøde følgende steder:

Hornslet

Skødstrup

Opdateret: 11-08-2019 06:45

Kontakt