Husleje- og beboerklagenævn på Djursland

De to typer af nævn

Hvis du bor til leje, og har nogle lejemæssige vilkår, som du er utilfreds med, kan du i visse tilfælde få enten Huslejenævnet eller Beboerklagenævnet til at afgøre, hvorvidt vilkårene i din lejeaftale overholder reglerne i lejelovgivningen.

Alle kommuner har pligt til at oprette og drive husleje- og beboerklagenævn og kommunerne har samtidigt pligt til at stille sekretariatsbistand til rådighed for nævnene.

Reglerne for husleje- og beboerklagenævnenes etablering, drift og sagskompetence findes fortrinsvist i boligreguleringslovens kapitel VI og suppleres af bestemmelser i fx retsplejeloven samt i lejelovgivningen (lejeloven og almenboligloven), der sammen med lejeretlig (rets)praksis fastlægger rammerne for nævnenes afgørelser.

For Norddjurs og Syddjurs Kommuners vedkommende har de to byråd besluttet at etablere fællesnævn, som behandler sager vedrørende alle lejeboliger beliggende på hele Djursland.

Sekretariatsbetjeningen af de fælleskommunale nævn for Djursland varetages fra rådhuset i Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.

Hvorvidt det er det ene eller det andet nævn, der eventuelt kan behandle en sag afgøres i første omgang af, hvem du har indgået din kontrakt med:

  • Har du en lejeaftale med en privat udlejer, er det Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland, der eventuelt kan behandle din sag.
  • Ved lejeaftaler med en almen udlejer (almenlejekontrakter) er det Det Fælleskommunale Beboerklagenævn for Djursland, der eventuelt kan behandle din sag.

 

Opdateret: 17-12-2018 11:21

Kontakt