Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland

Uenighed mellem lejere og udlejere i sager, der vedrører private lejeaftaler. (Lejeaftaler omfattet af lejeloven).
Hvad er huslejenævnet, og hvad kan huslejenævnet hjælpe med?

Huslejenævnet behandler konflikter mellem private lejere og udlejere i sager, der er omfattet af lejeloven.

Lejeloven gælder som udgangspunkt for leje – herunder fremleje – af hus eller husrum.

Huslejenævnet behandler som første instans en række konflikter mellem lejere og udlejere. Nævnet er dermed ikke en klagemyndighed, men en domstolslignende instans, der betegnes et ”tvistenævn”.

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland behandler sager vedrørende alle private lejeaftaler uanset, hvor på Djursland ejendommen er beliggende. Nævnet består af en formand og af yderligere to medlemmer, der hver især repræsenterer henholdsvis lejer- og udlejersiden.

Formanden er udpeget af Statsforvaltningen efter indstilling fra byrådene og de to øvrige nævnsmedlemmer er udpeget af byrådene i Nord- og Syddjurs Kommune efter indstilling fra relevante ejer- eller lejersammenslutninger/-foreninger. Nævnets sammensætning kan ses via dette link.

Huslejenævnet er en selvstændig instans. Dvs. En slags forinstans til boligretten (i de sager, hvor huslejenævnet har kompetence i henhold til loven). Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland er derfor ikke en del af den kommunale forvaltning, men får sekretariatsbistand fra Djurskommunerne.

For Norddjurs og Syddjurs Kommuners vedkommende har de to byråd besluttet at boligreguleringsloven skal være gældende for nævnene (Norddjurs- og Syddjurs Kommuner er derfor dét, der kaldes regulerede kommuner).

Du kan se mere i vores to pjecer om

Vejledning – lejere – pjece (under udarbejdelse)
Vejledning – udlejere – pjece (under udarbejdelse)


Møder i huslejenævnet

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland træder sammen 10 gange årligt, svarende til cirka én gang om måneden bortset fra juli, hvor sekretariatet – ligesom boligretten – holder lukket og i december (af hensyn til juleferien).

I 2019 er der planlagt møder i huslejenævnet:

Tirsdag, den 11-06- 2019 fra kl. 14, sted og eventuelle besigtigelser udmeldes i forbindelse med mødeindkaldelsen.

------------

Tirsdag, den 20-08-2019 fra kl. 14, sted og eventuelle besigtigelser udmeldes i forbindelse med mødeindkaldelsen.

Tirsdag, den 17-09-2019 fra kl. 14, sted og eventuelle besigtigelser udmeldes i forbindelse med mødeindkaldelsen.

Tirsdag, den 22-10-2019 fra kl. 14, sted og eventuelle besigtigelser udmeldes i forbindelse med mødeindkaldelsen.

Tirsdag, den 19-11-2019 fra kl. 14, sted og eventuelle besigtigelser udmeldes i forbindelse med mødeindkaldelsen.


Hvor og hvordan henvender man sig?

Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland betjenes fra det fælles sekretariat med postadresse i Syddjurs Kommune. Se nærmere under kontakt.

  1. Hvilke sager kan indbringes for huslejenævnet?
  2. Hvordan indbringes en sag, og hvad koster det?
  3. Forløbet af en sag
  4. Hvor kan du få råd og vejledning?
  5. Ofte stillede spørgsmål
  6. Normtal 2018-2019
Opdateret: 08-09-2019 16:45

Kontakt