Forløbet af en sag

Hvordan belyses sagen?

Det er Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland, der afgører din sag, men det vil typisk være sekretariatet du har kontakt med under sagen og når denne forberedes.

Her kan du se, hvordan en sag forløber i huslejenævnet:
 

Sagen indbringes

Sagen indbringes med de relevante papirer

Den, der indbringer sagen, betaler gebyr.

Nævnets sekretariat oplyser den anden part om, at sagen er indbragt.

Partshøring

Lejer eller udlejer kommenterer modpartens påstande og oplysninger.

Afgørelse

Hvis det er nødvendigt, foretager huslejenævnet besigtigelse.

Sagen afgøres af nævnet på et møde.

Efter mødet udsender nævnets sekretariat afgørelsen.

 

 

Hvor lang tid tager en sag?

Sagerne bliver prioriteret i den rækkefølge de kommer ind og efter deres indhold. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er i Det Fælleskommunale Huslejenævn for Djursland cirka 6 måneder, men varierer typisk fra 3- 12 måneder, blandt andet afhængigt af hvor mange gange nævnets sekretariat skal udveksle materiale med parterne i sagen.

Du kan derfor selv gøre meget for at fremskynde sagens behandling ved, med det samme at give nævnssekretariatet alle de relevante oplysninger og være opmærksom på at overholde de frister som sekretariatet fassætter.

Pjecer

Du kan finde pjecerne Vejledning til lejer og Vejledning til udlejer nederst på forsiden her 

 

Opdateret: 21-08-2018 11:05

Kontakt