Hvor kan jeg få råd og vejledning?


Huslejenævnet og nævnets sekretariat yder ikke rådgivning til den ene part mod den anden part og optræder ikke på den ene parts side mod den anden part. Derfor kan sekretariatet alene vejlede generelt.

Vejledningen kan fx gå ud på, hvilke typer af sager, der kan indbringes, om sagsgangen i nævnet mv.

I husordenssager kan nævnets sekretariat i fornødent omfang bistå dig eller din modpart ved afgivelse af skriftlige udtalelser under behandlingen af sagen.

Forinden en sag indbringes for huslejenævnet er det selvfølgelig også en mulighed at indhente råd og vejledning hos fx en lejer- eller udlejerforening, en grundejerforening eller en advokat.

Du kan finde mere vejledning og den seneste nye autoriserede standardblanket for beboelseslejemål, typeformular A, 9. udgave, af 12. juni 2015 på Transport- Bygnings- og boligministeriets hjemmeside www.trafikstyrelsen.dk/DA/Bolig/Bolig/Private-lejeboliger/Lejekontrakt.aspx


Du kan i finde nyttige juridiske oplysninger, fx på:

til lejere:

til ejere:


Gratis retshjælp i:

Ebeltoft:

Grenaa:

I Hornslet

I Rønde:


I øvrigt nyttige links:
Opdateret: 11-08-2019 06:45

Kontakt