Områdefornyelse af Tirstrup

Områdefornyelse af Tirstrup 2019-2020.

Tirstrup skal forskønnes og Byrådet har afsat 1 mio. kr. til et nyt mødested ved hallen, sammenhængende stier, byhaver langs Århusvej og forskønnelse af Ballevej og Hovedgaden.

Områdefornyelsen blev sat i gang på et borgermøde på Tirstrup Efterskole d. 13. maj, hvor der blev nedsat en række arbejdsgrupper:
- Nyt mødested ved hallen
- Stier
- Forskønnelse af Århusvej
- Forskønnelse af Ballevej

Arbejdsgrupperne er åbne for alle interesserede. Man kan skrive til Alette Skov Hansen, alsh@syddjurs.dk eller Nanna Kinch, namk@syddjurs.dk, hvis man ønsker at være med.

Ballevej-gruppen har i sommer været på byvandring for at få et overblik over, hvad der skal og kan gøres, og på fredag d. 23.8. er der byvandring ad Århusvej. Byvandringen begynder ved Dagli' Brugsen kl. 17, og alle interesserede er velkomne til at deltage.

Stigruppen arbejder med at kortlægge ønskerne til stiforbindelser og indgå dialog med de berørte lodsejere.

Mødestedet ved hallen er i gang med en større ansøgning til Realdania om midler til at realisere idéer og tanker om det nye mødested.
 

 

Opdateret: 02-09-2019 16:45

Kontakt