COVID-19 / Coronavirus

Corona
Corona
COVID-19 / Coronavirus påvirker Syddjurs Kommunes drift, følg med her

Vaccination mod Covid-19

Hjemmeboende borgere over 65 år, som modtager både praktisk hjælp og personlig pleje, har modtaget indkaldelse til vaccination. Syddjurs Kommune hjælper med transport.

Læs mere om vaccination og transport til vaccinationscentre her

Sidste nyt:

13. januar. De skærpede nationale tiltag forlænges frem til den 7. februar. Alle 0. – 10. klasser er hjemsendt og vil modtage digital fjernundervisning. Vores dagtilbud åbent som normalt. - Få overblikket her

15. december: Der er indført midlertidige besøgsrestriktioner for besøgendes adgang til plejecentre, kommunens rehabiliteringspladser og botilbud indenfor social- og handicapområdet gældende fra den 16. december 2020. - se besøgsrestriktionerne her

Betydning for kommunens drift frem til den 7. februar:

  • Borgerservice arbejder hjemmefra og har lukket for fysisk fremmøde i Ebeltoft og på bibliotekerne. Man kan kontakte Borgerservice via callcenteret, hvis henvendelsen er kritisk, vedrører NemID, udlevering af mundbind eller kørekort.
  • Kommunens administration, samt Jobcenter og Ydelseskontor, arbejder hjemmefra og der er lukket for fysisk fremmøde.
  • Bibliotekerne har lukket
  • Alle 0. – 10. klasser er hjemsendt og vil modtage digital fjernundervisning. Fjernundervisningen vil starte op fra tirsag den 5. januar. Der er mulighed for nødpasning for elever i 0. - 4. klasse fra mandag den 4. januar.
  • Vores dagtilbud  har åbent som normalt. Forældre bedes overveje om de kan holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.
  • Specialskolen i Pindstrup og Ungdomsskolens heltidsundervisning er undtaget fra nedlukningen.
  • Alle indendørs aktiviteter inden for kulturområdet og sport og fritidsområdet er lukket. Vores idrætshaller, foreningslokaler, kulturhuse og biblioteker holder dermed lukket.

  • Brugerstyrede aktiviteter, ældrecafeer og selvtræning holder lukket. Der vil være mulighed for at købe take away fra ældrecafeerne

Kritiske borgernære opgaver inden for sundhed, ældre, social, familie, handicap og dagpasning vil fortsat blive løst. Det samme gælder kritiske opgaver inden for natur og vejservice, herunder rottebekæmpelse og vintertjeneste.

Kommunens callcenter har fortsat åbent som normalt.

Test og smitteopsporing

> Se de aktuelle testmuligheder på Region Midtjyllands hjemmeside her

> Læs om symptomer, hvis du er positiv og kontaktopsporing på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Få mere at vide om COVID-19 / Coronavirus

Læs om symptomer, områder med smittespredning, status for spredning og få svar på en lang række spørgsmål:

Coronasmitte.dk - fælles informationsside for danske myndigheder

Se også:

> Sundhedsstyrelsens Coronaside

> MidtTrafik - løbende driftsændringer pga. Corona

> Appen Smittestop.dk - appen smittestop giver mulighed for at hjælpe med at stoppe udbredelse af COVID-19

Andre sprog / Other Languages

Har du familie, venner, bekendte eller naboer, som kunne have glæde af information om coronavirus på andre sprog end dansk? Her er samlet en række oversættelser af generel information:

> Information from the Danish authorities on the Corona virus/Covid-19 situation in Denmark - choose language

> Oversættelser fra Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital

> Plakat fra Sundhedsstyrelsen oversat til flere sprog

 

Opdateret: 18-01-2021 14:51

Kontakt