Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Besøg på plejecentre

Fra fredag den 1. maj er det muligt at foretage udendørs besøg på plejecentre, bosteder og aflastningspladser. 

Besøgene skal være aftalte og følge nedenstående rammer:

  • Mødet skal foregå udendørs på aftalte udearealer.
  • Der skal holdes to meters afstand mellem den pårørende, og den beboer, der får besøg.
  • Begge parter skal vaske og spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
  • Mødet må vare op til en halv time.
  • Der kan højst deltage 2 pårørende ad gangen.
  • Tid og sted aftales med personalet inden mødet.
  • Der må ikke medbringes forplejning til besøget.

Besøg hos en kritisk syg eller døende person er fortsat undtaget fra forbuddet mod indendørs besøg.

Vores personale er stadig til rådighed over telefonen, men vi henstiller til at henvendelse sker i tidsrummet 10.30 – 11.30. Personalet vil naturligvis altid kontakte de pårørende ved ændringer i en beboeres sundhedstilstand.

Ansigtsvisir

Medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, samt på social- og handicapområdet, vil pr. 29. april anvende ansigtsvisirer ud fra et forsigtighedsprincip.

Visirer vil blive anvendt af alle medarbejdere i de nævnte områder, som er i nærkontakt med borgere. Det vil sig når medarbejderne har tæt ansigt-til-ansigt kontakt eller i situationer, hvor en borgere er svækket eller utrygge ved smitterisiko.

Vores medarbejdere må også anvende ansigtsvisir, hvis de er utrygge ved at blive udsat for smitterisiko fra borgeren.

Mad

Vi leverer som vanligt madservice til hjemmeboende borgere.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fungerer som normalt.

Visitationen

For at undgå smittespredning vil visitationen foregå telefonisk. Du kan kontakte Visitationen som vanligt på 87 53 66 00.

Visitationen kan træffes mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 11.00 og 13.00 – 14.00. Onsdag og fredag kl. 09.00 – 11.00.

Trænings- og aktivitetscentre

Alle trænings- og aktivitetscentre er pt. lukket ned for al aktivitet og træning.

Alle centre har lukket ned for caféerne. 

Demenscenter Syddjurs

Værestederne i Kolind og Ebeltoft samt alle træningstilbud på Lindegården er lukket.

Der vil fortsat være mulighed for telefonisk rådgivning. 

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  alle hverdage kl. 9-11 og kl. 13-14.

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 30-04-2020 09:52

Kontakt