Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Besøg på plejecentre - ændring pr. 2. juli

Fra torsdag den 2. juli kan der som udgangpunkt aflægges besøg på både ude- og indendørs arealer på plejecentre og Rehabiliteringsafdeling.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger om god hygiejne og hensigtmæssig adfærd skal dog fortsat følges.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud bede kommunalbestyrelser om at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg igen både på udearealer og indendørs arealer, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af covid-19.

Det kan være i forbindelse med en konkret mistanke om smitte, eller konkret mistanke om øget risiko for smitte på en konkret institution hos beboerne eller ansatte eller oplysninger om antallet af smittede personer i en konkret kommune er nået et smittetal der skal bringes under kontrol.

Forbud eller restriktioner kan rettes mod konkrete plejecentre og kan omfatte både indendørs arealer og udearealer.

I det tilfælde, hvor en kommune har mere end 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge, skal Styrelsen for Patientsikkerhed foretage en konkret vurdering af, om der er grundlag for besøgsforbud eller besøgsrestriktioner på plejehjem eller rehabiliteringsafdelingen.

> Se flere oplysninger her

Frivilligt isolationsophold i Syddjurs Kommune

Syddjurs kommune tilbyder nu et frivilligt isolationsophold for borgere med COVID-19, som ikke kan isolere sig hensigtsmæssig i eget hjem.

Under den gradvise genåbning af samfundet er det afgørende, at vi fortsat har fokus på at mindske risikoen for, at COVID-19 spreder sig i befolkningen.

Et af de vigtigste midler til at mindske smitten er, at personer, som er smittet med ny coronavirus, isolerer sig under deres sygdom.

For at undgå at familiemedlemmer inden for samme hustand smitter hinanden, får borgere, der ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, tilbud om at kunne isolere sig i en isolationsbolig i Ringparken, Ryomgård.

Er du som borger testet positiv og er i tvivl om du har behov for et isolationstilbud, skal du først kontakte egen læge. Hvis egen læge vurderer, at der er et behov, kontaktes Syddjurs Kommune, som kan visitere til en bolig.

Du kan finde mere information i pjecerne Information om frivilligt isolationsophold uden for hjemmet til dig, som er smittet med ny coronavirus” samt ”Til dig, som er testet positiv for ny coronavirus”.

 

Ansigtsvisir

Medarbejdere i sundheds- og ældresektoren, samt på social- og handicapområdet, vil pr. 29. april anvende ansigtsvisirer ud fra et forsigtighedsprincip.

Visirer vil blive anvendt af alle medarbejdere i de nævnte områder, som er i nærkontakt med borgere. Det vil sig når medarbejderne har tæt ansigt-til-ansigt kontakt eller i situationer, hvor en borgere er svækket eller utrygge ved smitterisiko.

Vores medarbejdere må også anvende ansigtsvisir, hvis de er utrygge ved at blive udsat for smitterisiko fra borgeren.

Mad

Vi leverer som vanligt madservice til hjemmeboende borgere.

Hjemmepleje og hjemmesygepleje

Hjemmeplejen og hjemmesygeplejen fungerer som normalt.

Visitationen

For at undgå smittespredning vil visitationen foregå telefonisk. Du kan kontakte Visitationen som vanligt på 87 53 66 00.

Visitationen kan træffes mandag, tirsdag og torsdag kl. 09.00 – 11.00 og 13.00 – 14.00. Onsdag og fredag kl. 09.00 – 11.00.

Demenscenter Syddjurs

Værestederne i Kolind og Ebeltoft er åbnet i begrænset omfang samt træningstilbud på Lindegården er startet op igen, dog ikke i fysisk form, men kun virtuelt.

Der vil fortsat være mulighed for telefonisk rådgivning.

Trænings- og aktivitetscentre

Alle trænings- og aktivitetscentre er pt. lukket ned for al åben center aktivitet. Visiterede tilbud er i gang i begrænset omfang.

 

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  alle hverdage kl. 9-11 og kl. 13-14.

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 05-08-2020 12:29

Kontakt