Ældre og pårørende - COVID-19

Pleje og omsorg, besøg på plejecentre, aktivitetscentre, hjælpemidler og madudlevering

Krav om Coronapas på plejecentre og kommunens rehabiliteringspladser

Fra fredag den 12. november 2021 er der krav om Coronapas for besøgende på plejecentre, plejeboliger og aflastningspladser. En række anbringelsessteder og botilbud er også omfattet, se bilag.

Kravet om coronapas for besøgende omfatter også steder, hvor der leveres og modtages:

  • Rehabiliteringsforløb efter § 83 a i lov om social service.
  • Afløsning og aflastning efter § 84, stk. 1 i lov om social service.
  • Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter § 86 i lov om social service.

Følgende personer er undtaget fra kravet om Coronapas:

  • Børn under 15 år.
  • Nære pårørende.
  • Værger, personlige repræsentanter og advokater m.v. for beboere og brugere på de sociale tilbud og plejehjem m.v., der er omfattet af bekendtgørelsen.
  • Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra at få foretaget en covid-19-test, jf. bekendtgørelsens § 3, stk. 2.

Ved nære pårørende forstås ægtefælle, faste samlevende, faste partner, forældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende, stedbørn eller plejebørn, plejefamilier, en god ven eller fast besøgsven vil også efter omstændighederne kunne anses som nære pårørende, navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller børn.

Kravet vil ikke gælde for frivillige eller for personer, der leverer varer eller tjenesteydelser til det pågældende sted. Kravet vil heller ikke gælde for beboere, brugere og ansatte. Dette skyldes, at disse personer i udgangspunktet ikke kan anses som besøgende.

Hvis en besøgende ikke kan fremvise et coronapas, kan den pågældende bortvises.

Kontakt 

Du kan få svar på de allerfleste spørgsmål på Sundhedsstyrelsens side. Har du spørgsmål til egen sundhed kan du også kontakte egen læge.

> Kommunens callcenter 87 53 50 00, se åbningstider nederst på siden

> Hjemmesygeplejen 87 53 60 00,  mandag, tirsdag, torsdag & fredag kl. 9-11 og kl. 13-15, onsdag kl. 9-12

> Sundhedsplejen 87 53 55 00, se åbningstider på sundhedsplejens side

> Hjemmeplejen 87 53 66 00, Se åbningstider på Hjemmeplejens side

 

Opdateret: 18-11-2021 09:14

Kontakt