Biblioteker og fritidstilbud - COVID-19

Biblioteker, fritidstilbud, Kolind+

Nye skærpede tiltag fra den 11. december til den 7. februar.

Bibliotekerne har lukket

Alle indendørs aktiviteter inden for kulturområdet og sport og fritidsområdet er lukket. Vores idrætshaller, foreningslokaler, kulturhuse og biblioteker holder dermed lukket.

Kommunal hotline vedrørende Idræt
Foreninger kan få sparring eller inspiration til at komme i gang på kommunens idrætshotline på tlf. 3062 1249 eller per mail til kwda@syddjurs.dk. Hotlinen betjenes primært af Kathrine Dalgaard, der er Syddjurs Kommunes udviklingskonsulent på idrætsområdet.

Opdateret: 14-01-2021 09:52

Kontakt