Biblioteker og fritidstilbud - COVID-19

Biblioteker, fritidstilbud, Kolind+

Bibliotekerne åbner for udlån og aflevering fra den 18. maj 2020. Der er dog ikke åbent for borgerservice på bibliotekerne, i stedet henvises til kommunens callcenter på 87 53 50 00. 

Lokalarkiverne i Hornslet og Kolind har lukket indtil videre.

Kommunale fritidstilbud og Kolind+ har lukket indtil videre. Lukningen gælder både indendørs og udensdørs tilbud.

Idrætsforeninger har mulighed for at lave udendørs træning.

Kommunal hotline vedrørende udendørs træning
Foreninger kan få sparring eller inspiration til at komme i gang på kommunens idrætshotline på tlf. 3062 1249 eller per mail til kwda@syddjurs.dk. Hotlinen betjenes primært af Kathrine Dalgaard, der er Syddjurs Kommunes udviklingskonsulent på idrætsområdet.

Opdateret: 12-05-2020 13:30

Kontakt