Familieområdet - COVID-19

Familierådgivningscentret, Center for Børn Unge og Familier, Sundhedsplejen

Familierådgivningscentret

Familierådgivningscentret er lukket for personlig henvendelse. Alle møder og samtaler aflyses, med mindre der er tale om kritiske forhold. 

Underretning om børn og unge under 18 år: Hvis du mistanke om et barns trivsel kan du indberette det her - vi læser og håndterer indberetningerne hver dag 

Familierådgivningscentrets medarbejdere kan endvidere kontaktes på telefon eller e-mail indenfor normal åbningstid.
I akutte situationer og udenfor Familierådgivningscentrets åbningstid henvises til:

Børn- og Ungevagten på tlf.: 21 17 29 44

Der afholdes møder i Børn- og Ungeudvalget som planlagt

Center for Børn Unge og Familier

Center for Børn Unge og Familier er lukket for personlig henvendelse. Alle møder og samtaler aflyses, medmindre der er tale om kritiske for-hold eller situationer, der er nødvendige at gennemføre af hensyn til de unges trivsel.

Borgerne vil blive kontaktet af medarbejdere fra Center for Børn Unge og Familier, som vil aftale nærmere i forhold til planlagte mø-der/hjemmebesøg.

Center for Børn Unge og Familiers medarbejdere kan endvidere kontaktes på telefon eller e-mail.

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Syddjurs Kommune er ikke i stand til at opretholde ordinær drift. Baggrunden er den aktuelle risiko for spredning af coronavirus. 

Sundhedsplejerskerne udfører arbejde, som er livsvigtigt eller påkrævet for at undgå helbredstruende følger.

Der ydes sundhedspleje til:

  • Vurdering og vejledning i forhold til sufficient ernæring af alle nyfødte 4-5 dage efter fødsel.
  • Hjemmebesøg eller konsultation i klinik, hvis der 4-5 dage efter fødsel
  • Opfølgende hjemmebesøg eller konsultation i klinik, hvis et spædbarn har gulsot 4-5 dage efter fødsel.
  • Konsultation i klinik, hvis der fortsat er usikkerhed om et spædbarns ernæring. Dette vil også kunne ske på baggrund af forældres tlf. henvendelse.

Telefoni under nødberedskabet
Sundhedsplejens telefonvagt 87 53 55 00 mandag- tirsdag og torsdag- fredag kl. 9.00 – 10.00
Leder af Sundhedstjenesten 29 45 08 13 på alle hverdage 08.30 - 12.00

Når arbejdet genoptages, vil det planlagte arbejde ikke blive udført med tilbagevirkende kraft, med mindre andet er aftalt.

Opdateret: 05-06-2020 09:51

Kontakt