Jobcenter og Ydelseskontor - COVID-19

Jobcenter, Ydelseskontor, udeblivelse, forsørgelse

Jobcenter Syddjurs er lukket for borgerbetjening med fysisk fremmøde indtil videre på grund af Corona.

Jobcentrets medarbejdere arbejder hjemmefra og der vil forsat ske opfølgning i din sag, men den vil foregår pr. telefon. Der er derudover etableret et nødberedskab til betjening af opkald fra borgere.

Ydelser

Du vil uden ændringer fortsat modtage din nuværende ydelse. Der henstilles derfor til, at du ikke kontakter jobcentret, med mindre:

  • der er problemer med udbetaling af din ydelse
  • du flytter til en anden kommune
  • du starter i job.

I så fald kan du kontakte os på 8753 5000 eller syddjurs@syddjurs.dk

Behandling af din sag

På dagpengeområdet kan der bookes telefoniske samtaler og workshops, der afholdes digitalt

Der vil fortsat ske opfølgning i din sag, men den vil foregå pr. telefon. 

Indtil videre skal du ikke:

  • møde til samtaler på jobcentret
  • møde i dit tilbud
  • Du vil dog fortsat kunne opleve telefonisk kontakt med din beskæftigelsesrådgiver, jobkonsulent, økonomisk rådgiver, coach eller mentor. Det er frivilligt, om du ønsker at deltage i disse samtaler, men vi opfordrer til fortsat at gøre brug af din rådgiver, når du bliver kontaktet, så du bruger din ledighedsperiode på at blive klar til at træde ind på arbejdsmarkedet, når virksomhederne får travlt igen. 

Du skal stadig:

  • møde som aftalt i din virksomhedspraktik, hvis det er et gensidigt ønske mellem dig og virksomheden at fortsætte. Hvis ikke det er et gensidigt ønske, stilles din praktik i bero indtil videre.
  • Hvis du er i job med løntilskud, skal du følge de retningslinjer, der er i den virksomhed, som du er ansat i.

Udeblivelse

Udeblivelse fra samtaler og tilbud i denne periode får ikke nogen indflydelse på din ydelse.

Husk at tjekke din eboks

  • Du skal som altid være opmærksom på meddelelser, som kommer i din E-Boks og huske at tømme din postkasse.
  • Du vil blive orienteret, når situationen ændrer sig, og vi igen kan vende tilbage til normal opfølgning vedrørende din jobcentersag

Kontakt med Jobcenter og Ydelseskontor

Har du behov for kontakt, benyt da primært telefonisk henvendelse via vores hovedhummer 8753 5000 eller via mail syddjurs@syddjurs.dk

Ansøgninger om hjælp til forsørgelse og hjælp i særlige tilfælde

Du henvises til at søge digitalt på borger.dk

Der ydes ekstra vejledning til borgere, der har brug for hjælp til ansøgning og at anskaffe dokumentation – borgerkontakt til Ydelsesafdelingen sker via callcenteret på 8753 5000 eller syddjurs@syddjurs.dk

Opdateret: 12-05-2020 09:21

Kontakt