Skoler og dagtilbud - COVID-19

Skoler - Tilbage til normal hverdag

Elever og studerende på grundskoler, efterskoler, folkehøjskoler, daghøjskoler, frie fagskoler og kostafdelinger på fri- og privatskoler mv., ungdoms- og voksenuddannelser. er tilbage til en normal hverdag. Det betyder, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger begrænser sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.

Frem til den 1. oktober 2021 opfordres personale og elever fra og med 12 år i grundskolen kraftigt til at blive testet to gange ugentligt. Opfordringen gælder ikke, hvis du har opnået beskyttelse fra første vaccinationsstik, er færdigvaccineret eller er tidligere smittet (dvs. opfylder betingelserne for coronapas på baggrund af vaccination og tidligere smitte).

Lærere, pædagoger og øvrigt personale i grundskoler og SFO mv. har ret til at bære visir, hvis de pågældende ønsker det.

Dagtilbud - Tilbage til en normal hverdag

Dagtilbud er tilbage ved en normal hverdag.

Anbefalinger om organisering er ophævet, så det fx igen er muligt at samle børn på tværs af stuer og gruppeinddelinger. Samtidig er det igen muligt at aflevere og hente børnene både indendørs og udendørs. I den forbindelse ophæves også anbefalinger, der vedrører afholdelse af forskellige typer af arrangementer og aktiviteter.

Krav om mundbind eller visir ophæves for forældre og besøgende, men det vil fortsat være en ret for pædagogisk personale i dagtilbud at bære visir.

Anbefalinger om afstand i dagtilbud ophæves.

Personale i dagtilbud opfordres fortsat til at lade sig teste to gange ugentligt, selv om den pågældende ikke har symptomer eller i øvrigt har grund til at have mistanke om at være smittet. Opfordringen om at blive testet gælder personale i både offentlige og private dagtilbud mv., men gælder ikke dem, der kan fremvise vaccination eller immunitet i deres coronapas. Opfordringen ophæves den 1. september 2021, idet der dog fortsat i relevant omfang vil gælde opfordring til test for ansatte, der ikke er vaccineret.

Der overgås til fokus på at efterleve sundhedsmyndighedernes generelle smitteforebyggende anbefalinger for hygiejne, rengøring og udluftning mv., som beskrevet i Sundhedsstyrelsens vejledning COVID-19: Forebyggelse af smittespredning.

Til forældre til børn med symptomer

> Pjece til forældre til børn med symptomer på COVID-19 fra Sundhedsstyrelsen

Hygiejne på skoler og daginstitutioner

Vi følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og øger rengøringen på skoler og daginstitutioner. Toiletter og overflader vil blive rengjort to gange dagligt, ligesom det legetøj, der stilles frem, også vil blive vasket efter de nye regelsæt. 

Der vil være særlig opmærksomhed på håndhygiejne og fokus på at vaske hænder. Desuden er der særlig fokus på afleveringssituationer, at holde god afstand og ved spisesituationer. Vi forventer, at børnene bruger så meget tid udenfor som muligt, ligesom vi regner med at anvende nærliggende haller, hvor vi har pladsmangel eller dårligt vejr.

SFO og fritidstilbud

Pasningstilbud om morgenen og om eftermiddagen har åbent som normalt. 

Bustransport

Der er krav om mundbind i al kollektiv trafik, herunder flextrafik, taxakørsel og skolebuskørsel.

Det er krav om mundbind medmindre eleven:

  • har vejrtrækningsproblemer
  • har nedsat bevidsthedsniveau
  • er fysisk eller mental svækket, som gør at de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet 
  • er under 12 år

Alle som har mulighed for det, opfordres derfor til at undgå kollektiv transport, og i stedet gå, cykle eller køre deres børn.

> Se også Midttrafiks Corona side her

Se desuden Midttrafiks retningslinjer for tiltag mod smittespredning i blandt andet skolebusser, nederst på siden under bilag.

Myndighedernes retningslinjer

Vi følger myndighedernes retningslinjer for skoler og dagtilbud, og der vil løbende blive kommunikeret ud til forældrene på AULA om ændringer.

> Se de opdaterede retningslinjer for skoler og dagtilbud her

Opdateret: 14-06-2021 15:46

Kontakt