Skoler og dagtilbud - COVID-19

Skærpede tiltag forlænget til den 7. februar

Alle 0. – 10. klasser er hjemsendt og vil modtage digital fjernundervisning. Fjernundervisningen vil starte op fra tirsdag den 5. januar. Der er mulighed for nødpasning for elever i 0. - 4. klasse fra mandag den 4. januar.

Vores dagtilbud har åbent som normalt. Forældre bedes overveje om de kan holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode.

Specialskolen i Pindstrup og Ungdomsskolens heltidsundervisning er undtaget fra nedlukningen.

Klubber vil fortsat være åbne for 4. klasserne og for elever, som er visiteret til et tilbud. Det er en lokal vurdering, om der er behov for klubtilbud og opsøgende indsatser for udsatte eller sårbare børn og unge.

 

Sociale arrangementer

Som følge af Regeringens udmelding den 18. september er alle sociale arrangementer i forbindelse med dagtilbud, grundskoler og fritidstilbud aflyst. Dette gælder ikke arrangementer der sikrer faglig udvikling, for eksempel forældremøder.

Til forældre til børn med symptomer

> Pjece til forældre til børn med symptomer på COVID-19 fra Sundhedsstyrelsen

Hygiejne på skoler og daginstitutioner

Vi følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og øger rengøringen på skoler og daginstitutioner. Toiletter og overflader vil blive rengjort to gange dagligt, ligesom det legetøj, der stilles frem, også vil blive vasket efter de nye regelsæt. 

Der vil være særlig opmærksomhed på håndhygiejne og fokus på at vaske hænder. Desuden er der særlig fokus på afleveringssituationer, at holde god afstand og ved spisesituationer. Vi forventer, at børnene bruger så meget tid udenfor som muligt, ligesom vi regner med at anvende nærliggende haller, hvor vi har pladsmangel eller dårligt vejr.

Informationsark

På Baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer er der udarbejdet en række informationsark, som kan ses som bilag nederst på siden. AF bilag vedlægges regler for håndvask, regler for rengøring og et flowchart med oversigt over retningslinjer.

SFO og fritidstilbud

Pasningstilbud om morgenen og om eftermiddagen har åbent som normalt. Der kan være udfordringer med at sikre fuld bemanding alle steder.

Afgangseksamen

Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt. 

Nødpasninger

Generel nødpasning er lukket ned, men vi tilbyder fortsat nødpasning for ældre børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Bustransport

Fra lørdag den 22. august er der krav om mundbind i al kollektiv trafik, herunder flextrafik, taxakørsel og skolebuskørsel.

Det er krav om mundbind medmindre eleven:

  • har vejrtrækningsproblemer
  • har nedsat bevidsthedsniveau
  • er fysisk eller mental svækket, som gør at de af den grund ikke selv kan fjerne mundbindet 
  • er under 12 år

Alle som har mulighed for det, opfordres derfor til at undgå kollektiv transport, og i stedet gå, cykle eller køre deres børn.

> Se også Midttrafiks Corona side her

Se desuden Midttrafiks retningslinjer for tiltag mod smittespredning i blandt andet skolebusser, nederst på siden under bilag.

Myndighedernes retningslinjer

Vi følger myndighedernes retningslinjer for skoler og dagtilbud, og der vil løbende blive kommunikeret ud til forældrene på AULA om ændringer.

> Se de opdaterede retningslinjer for skoler og dagtilbud her

Opdateret: 21-01-2021 15:38

Kontakt