Skoler og dagtilbud - COVID-19

Genåbning af skoler og dagtilbud, nødpasning, bustransport, specialskoler, Anonym Rådgivningslinje

Genåbning af skolernes 6. - 10. klasser fra den 18. maj

Skolernes 6. - 10. klasser åbner den 18. maj som følge af en aftale om genåbning indgået i Folketinget. Genåbningen vil følge de justerede retningslinjer for hygiejne og afstand.

> Se de opdaterede retningslinjer for skoler og dagtilbud her

Der vil blive kommunikeret ud til forældrene på AULA om de lokale planer for opstart. 

Hygiejne på skoler og daginstitutioner

Vi følger retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og øger rengøringen på skoler og daginstitutioner. Toiletter og overflader vil blive rengjort to gange dagligt, ligesom det legetøj, der stilles frem, også vil blive vasket efter de nye regelsæt. 

Der vil være særlig opmærksomhed på håndhygiejne og fokus på at vaske hænder. Desuden er der særlig fokus på afleveringssituationer, at holde god afstand og ved spisesituationer. Vi forventer, at børnene bruger så meget tid udenfor som muligt, ligesom vi regner med at anvende nærliggende haller, hvor vi har pladsmangel eller dårligt vejr.

Informationsark

På Baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer er der udarbejdet en række informationsark, som kan ses som bilag nederst på siden. AF bilag vedlægges regler for håndvask, regler for rengøring og et flowchart med oversigt over retningslinjer.

Opstart af mini SFO

Mini SFO starter som hovedregel onsdag den 15. april, hvor skolerne genåbner. For at sikre en god start for børnene, vil starten dog enkelte steder være forskudt til den 16. eller 17. april. Forældre vil modtage information om det konkrete starttidspunkt via AULA og Institutionsintra.

SFO og fritidstilbud

Pasningstilbud om morgenen og om eftermiddagen har åbent som normalt. Der kan være udfordringer med at sikre fuld bemanding alle steder.

Afgangseksamen

Elever i 9. og 10. klasse skal ikke til afgangseksamen i år. I stedet ophøjes de afsluttende standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Det betyder, at alle elever får et fuldt eksamensbevis og kan søge ungdomsuddannelse som normalt. 

Dagplejen

Vores dagplejere genåbner også fra onsdag den 15. april og vil overholde de ekstra krav om rengøring og hygiejne.

Nødpasninger

Generel nødpasning er lukket ned, men vi tilbyder fortsat nødpasning for ældre børn, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder begrundet i forhold i hjemmet. 

Pindstrupskolen

Pindstrupskolen åbner onsdag den 15. april. Vi opfordrer de forældre, som har mulighed for det, til at selv at transportere deres børn til skolen for at mindske smittespredning. Da der er begrænsninger på antallet af børn i taxa, vil der være forskudte ankomsttider. 
Ungdomsskolens heltidsundervisning åbner også fra den 15. april.

Bustransport

Der er normal skolebusdrift fra onsdag den 16. april. Antallet af pladser i busserne er reduceret og bliver derfor hurtigere fyldt op. Alle som har mulighed for det, opfordres derfor til at undgå kollektiv transport, og i stedet gå, cykle eller køre deres børn.

> Se også Midttrafiks Corona side her

Se desuden Midttrafiks retningslinjer for tiltag mod smittespredning i blandt andet skolebusser, nederst på siden under bilag.

Anonym Rådgivningslinje for og om børn og unge

Oplever du udfordringer og problematikker i din families trivsel, som følge af tiltagene omkring Coronavirus?

Så er du velkommen til at ringe på Syddjurs Kommunes anonyme rådgivningslinje

51 30 25 96 alle hverdage fra kl. 10 -12

Her sidder uddannet fagpersonale klar til at lytte samt give råd og vejledning i forhold til din situation.  Tilbuddet gælder alle familier, børn og unge i Syddjurs Kommune. Formålet er at hjælpe til, hvor der i forlængelse af Coronavirus enten er opstået problematikker, eller trivslen er udfordret.

Linjen er åben så længe den særlige situation omkring Coronavirus er gældende.

Opdateret: 24-06-2020 14:49

Kontakt