Socialområdet - COVID-19

Voksen handicap, Socialpsykiatrien, Rusmiddelcentret, Socialcentret

Socialområdets enheder er opmærksomme på at følge de betænkninger og retningslinjer, der løbende udstedes fra centralt hold. Vi forbereder os også på fortsatte begrænsninger – måske i lang tid endnu.

I den løbende tilrettelæggelse af opgaverne vil vi naturligvis være særligt opmærksomme på, hvordan vi kan understøtte tryghed og trivsel hos alle borgerne, og særligt hos de grupper, som har været hårdest ramt af restriktioner og generel nedlukning. Herunder vil der også være særlig opmærksomhed på behovet for formidling af, og vejledning i afstandskriterier, hyppig håndvask, afspritning og lignende.

Dagtilbuddene har siden midten af maj måned påbegyndt en gradvis genåbning, og der forventes fuld genåbning inden sommerferien. STU tilbuddene genåbnede den 20. april sammen med de øvrige specialskoler. Samtidig genåbnede også aflastningstilbuddet Skovly for børn og unge under 18 år.

Aflastningen for hjemmeboende borgere blev genåbnet mandag den 8. juni.

Hvis man som bruger eller pårørende har konkrete spørgsmål til håndteringen af forholdsregler, eller man savner information, kan man til enhver tid kontakte ledelsen i de pågældende tilbud.

 

Opdateret: 09-06-2020 14:07

Kontakt