Socialområdet - COVID-19

Voksen handicap, Socialpsykiatrien, Rusmiddelcentret, Socialcentret

Besøgsforbud videreført på botilbud

Med loven, som er trådt i kraft den 5. april 2020, er der fastsat regler om forbud mod eller restriktioner for besøgendes adgang til offentlige og private anbringelsessteder og botilbud m.v. gældende indtil videre.

Hvis der er kritisk eller påtrængende behov for besøg skal muligheder og vilkår aftales med den stedlige ledelse.

> Læs mere på Social og indenrigsministeriets hjemmeside

Fra fredag den 1. maj er det muligt at foretage udendørs besøg på plejecentre, bosteder og aflastningspladser. 

Besøgene skal være aftalte og følge nedenstående rammer:

  • Mødet skal foregå udendørs på aftalte udearealer.
  • Der skal holdes to meters afstand mellem den pårørende, og den beboer, der får besøg.
  • Begge parter skal vaske og spritte hænder umiddelbart inden og efter besøg.
  • Mødet må vare op til en halv time.
  • Der kan højst deltage 2 pårørende ad gangen.
  • Tid og sted aftales med personalet inden mødet.
  • Der må ikke medbringes forplejning til besøget.

Besøg hos en kritisk syg eller døende person er fortsat undtaget fra forbuddet mod indendørs besøg.

Voksen handicap – Syddjurs Bo og Aktivitet

Bemandingen i botilbuddene fortsætter, indtil videre, med weekendbemanding frem til den 10. maj. Vi vil gøre vores bedste og håber på jeres forståelse.

Så vidt muligt skal beboere opholde sig i egen lejlighed, og der opfordres til at holde afstand og følge de officielle råd og forholdsregler.

Alle dagtilbud under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er lukket fra den 12. marts 2020

Bostøtten fra Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud foretager en vurdering af, hvilke borgere der skal modtage besøg, og hvilke borgere der vil kunne varetages ved telefonopkald.

Hvis Bostøtten ændres til telefoniske opkald, vil borgeren modtage telefonisk opkald fra bostøtten i samme frekvens som vanlig bostøtte.

Endvidere har borgerne mulighed for at kontakte bostøtten på telefon i tilfælde af behov for råd og vejledning. 

Afdelingsleder for Bostøtten, Kim Sørensen, kan kontaktes på tlf : 3032 4903.

Socialpsykiatrien – Center for Social Rehabilitering

Samværs- og aktivitetstilbuddet ”Midtpunktet” i Rønde og Hornslet er lukket frem til mandag den 30. marts. Der er aftalt telefonopkald fra kontaktpersoner med jævne mellemrum.

Bostøtten i Hornslet og Bostøtten 24-7 foretager en vurdering af, hvilke borgere der skal modtage besøg, og hvilke borgere der vil kunne varetages ved telefonopkald. Rådigheds- og akuttelefonen i 24-7 kører fortsat videre. Også med mulighed for akut udkørsel efter en grundig vurdering.

Styrelsen for Patientsikkerhed har den 18. marts påbudt landets kommuner at udstede forbud mod privates besøg på bosteder og opholds-steder. Pårørendes besøg af kritisk syge eller døende er dog undtaget fra forbuddet.

Bofællesskabet Mølletorvet: Fællesspisning er aflyst. Der leveres mad til beboerne.

Botilbuddene Lindebo og Kollegiet: Der er nødbemanding, og kun nødvendige funktioner varetages. 
 

Rusmiddelcentret

Al ikke kritisk rusmiddelbehandling er aflyst. Medicin køres ud til sårbare brugere. Rusmiddelcentret er nødtørftigt bemandet hver dag fra kl. 8-12 for at håndtere eventuelle kritiske situationer.

Socialcentret

Socialcentret er lukket for personlig henvendelse. Alle møder og samtaler aflyses, Alle socialrådgivere i Socialcentret arbejder hjemmefra, og kan træffes på telefon og mail indenfor normal arbejdstid. Borgere som skulle have haft møder med Socialcentrets medarbejdere i nedlukningsperioden kontaktes telefonisk.

 

Trygfonden

TrygFonden har netop besluttet at afsætte 50 mio. kr. til indsatser, der skal hjælpe særligt udsatte mennesker under coronakrisen – eller dem, der pludselig oplever at få deres liv vendt på hovedet, fordi de eksempelvis er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem. 
 
Der etableres en social akutpulje på 30 mio. kr., der kan søges af organisationer, foreninger og civilsamfundsaktører, der i forbindelse med den akutte situation i Danmark har eller påtænker at iværksætte særlige initiativer for at afbøde krisens konsekvenser for de udsatte og mest sårbare grupper i samfundet. 
 
Herudover etableres en akutpulje på 20 mio. kr., der målrettes socialøkonomiske virksomheder og virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i forretningsgrundlaget. 

> Læs mere her på Trygfondens hjemmeside
 

Opdateret: 30-04-2020 09:51

Kontakt