Sundhedstilbud - COVID-19

Tandpleje, sundhedshus, Rehabiliteringsafdeling, AGS

På sundhedsområdet vil alle ikke-nødvendige aktiviteter lukkes ned for at undgå smittespredning og sikre, at sundhedspersonalet kan træde til på omsorgsområdet, hvor der kan blive brug for ekstra hænder.

Sundhedshus

Alle aktiviteter som kræver fysisk fremmøde udsættes. Borgere, som allerede har en aftale, bliver kontaktet. Vi aflyser ingen aftaler – men aftalerne udsættes til et senere tidspunkt.

Det er fortsat mulighed for at få taget blodprøver i Sundhedshuset.

Tandplejen

De kommunale tandklinikker er lukket. Der er stadig mulighed for at ringe til klinikkerne mellem kl. 08.00 -12.00 på alle hverdage.

Ved behov for helt uopsættelig nødvendig tandbehandling er der mulighed for dette. På grund af smittefaren skal der være telefonisk henvendelse inden fremmøde.

Syddjurs Kommunale Tandpleje
Tlf. 87 53 51 00

Tandreguleringen (FKO)
Tlf. 87 53 51 40 

Rehabiliteringsafdelingen, Hjerne- og Talehuset og AGS

Hold med fysisk fremmøde er som udgangspunkt lukkede. Der etableres dog nødbehandling i akutte genoptræningsforløb og genoptræningsplaner for hjemsendte fra sygehuse. Herudover er der åbent for telefonisk eller virtuel vejledning.

Lukkede tilbud
•    Holdtræning
•    Genoptræning
•    Selvtræning
•    Samtaler
•    Møder/undervisning
•    Varmtvandsbassin 

Rehabiliteringsafdelingen og Hjerne- og Talehuset
Tlf. 87 53 58 70 

Arbejde Genoptræning Sundhed (AGS)
Tlf. 87 53 50 80 
 

Opdateret: 18-03-2020 10:35

Kontakt