Sundhedstilbud - COVID-19

Tandpleje, sundhedshus, Rehabiliteringsafdeling, AGS, Isolationsophold

På sundhedsområdet er de fleste aktiviteter igen åben, men kun ved forudgående aftale.

Sundhedstilbud

Sundhedstilbud og Sundhedshuset i Ebeltoft er igen åben for aktivitet, men kun ved forudgående aftale. Se mere her.

Det er fortsat mulighed for at få taget blodprøver i Sundhedshuset.

Frivilligt isolationsophold i Syddjurs Kommune

Syddjurs kommune tilbyder nu et frivilligt isolationsophold for borgere med COVID-19, som ikke kan isolere sig hensigtsmæssig i eget hjem.

Under den gradvise genåbning af samfundet er det afgørende, at vi fortsat har fokus på at mindske risikoen for, at COVID-19 spreder sig i befolkningen.

Et af de vigtigste midler til at mindske smitten er, at personer, som er smittet med ny coronavirus, isolerer sig under deres sygdom.

For at undgå at familiemedlemmer inden for samme hustand smitter hinanden, får borgere, der ikke har mulighed for at isolere sig i eget hjem, tilbud om at kunne isolere sig i en isolationsbolig i Ringparken, Ryomgård.

Er du som borger testet positiv og er i tvivl om du har behov for et isolationstilbud, skal du først kontakte egen læge. Hvis egen læge vurderer, at der er et behov, kontaktes Syddjurs Kommune, som kan visitere til en bolig.

Du kan finde mere information i pjecerne Information om frivilligt isolationsophold uden for hjemmet til dig, som er smittet med ny coronavirus” samt ”Til dig, som er testet positiv for ny coronavirus”.

Tandplejen

De kommunale tandklinikker er åbne. På grund af nedlukning i marts/april og en række smittereducerende tiltag er kapaciteten nedsat, og vil være det langt ind i efteråret 2020. Alle opgaver vurderes og der sendes mødeindkaldelser ud i e-boks til de prioriterede opgaver.

Mød ikke op ved tegn på coronasmitte. Begræns antallet i venteværelset, hold afstand og udfør håndhygiejne.

Mød ikke op uden aftale. Heller ikke ved behov for nødbehandling. Der er mulighed for at ringe til Tandplejen og FKO mellem kl. 08.00 og 12.00 på alle skoledage. Du kan også sende en mail. Se mailadresserne her.

Syddjurs Kommunale Tandpleje
Tlf. 87 53 51 00

Tandreguleringen (FKO)
Tlf. 87 53 51 40 

Rehabiliteringsafdelingen, Hjerne- og Talehuset og AGS

Hold med fysisk fremmøde er nu genåbnet dog med restriktioner i forhold til covid 19. Herudover er der åbent for telefonisk eller virtuel vejledning til de borgere der fortsat frarådes at møde op.

Enkelte tilbud er fortsat lukkede:

• Selvtræning uden terapeutfremmøde

Vi forholder os løbende til retningslinjerne der kommer fra sundhedskrisestaben og følger anbefalinger fra myndighederne. Der kan derfor ske ændringer og ved anbefalinger derfor lukkes aktiviteter/ hold.

Mød ikke op ved tegn på coronasmitte. Begræns antallet i venteværelset, hold afstand og udfør håndhygiejne.

> Læs mere om hvordan Coronavirus påvirker træning og genoptræning her 

Rehabiliteringsafdelingen og Hjerne- og Talehuset
Tlf. 87 53 58 70 

Arbejde Genoptræning Sundhed (AGS)
Tlf. 87 53 50 80 
 

Opdateret: 25-09-2020 10:30

Kontakt