Sundhedstilbud - COVID-19

Tandpleje, sundhedshus, Rehabiliteringsafdeling, AGS

På sundhedsområdet er de fleste aktiviteter igen åben, men kun ved forudgående aftale.

Sundhedstilbud

Sundhedstilbud og Sundhedshuset i Ebeltoft er igen åben for aktivitet, men kun ved forudgående aftale. Se mere her.

Det er fortsat mulighed for at få taget blodprøver i Sundhedshuset.

Tandplejen

De kommunale tandklinikker er åbne. På grund af nedlukning i marts/april og en række smittereducerende tiltag er kapaciteten nedsat, og vil være det langt ind i efteråret 2020. Alle opgaver vurderes og der sendes mødeindkaldelser ud i e-boks til de prioriterede opgaver.

Mød ikke op ved tegn på coronasmitte. Begræns antallet i venteværelset, hold afstand og udfør håndhygiejne.

Mød ikke op uden aftale. Heller ikke ved behov for nødbehandling. Der er mulighed for at ringe til Tandplejen og FKO mellem kl. 08.00 og 12.00 på alle skoledage. Du kan også sende en mail. Se mailadresserne her.

Syddjurs Kommunale Tandpleje
Tlf. 87 53 51 00

Tandreguleringen (FKO)
Tlf. 87 53 51 40 

Rehabiliteringsafdelingen, Hjerne- og Talehuset og AGS

Hold med fysisk fremmøde er nu genåbnet dog med restriktioner i forhold til covid 19. Herudover er der åbent for telefonisk eller virtuel vejledning til de borgere der fortsat frarådes at møde op.

Enkelte tilbud er fortsat lukkede:
• Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser til artrose
• Selvtræning uden terapeutfremmøde
• Varmtvandsbassin

Hold med fysisk fremmøde er som udgangspunkt lukkede. Der etableres dog nødbehandling i akutte genoptræningsforløb og genoptræningsplaner for hjemsendte fra sygehuse. Herudover er der åbent for telefonisk eller virtuel vejledning.

 

Rehabiliteringsafdelingen og Hjerne- og Talehuset
Tlf. 87 53 58 70 

Arbejde Genoptræning Sundhed (AGS)
Tlf. 87 53 50 80 
 

Opdateret: 16-06-2020 14:40

Kontakt