Vaccination mod COVID-19

Vaccination mod Covid-19 af +65-årige borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp

I uge 1 åbner Region Midtjylland for booking af tider til de første vaccinationer mod Covid-19 for borgere i Region Midtjylland, der er 65 år eller derover, og som modtager personlig pleje og praktisk hjælp. I Syddjurs Kommune er ca. 370 borgere omfattet af målgruppen.

Sundhedsstyrelsen sender information til disse borgere via e-Boks. Borgere, der er undtaget digital post, vil modtage almindeligt brev.

De pågældende borgere i Syddjurs Kommune skal selv bestille tid til selve vaccinationen, når regionen åbner op for tidsbestillingen. Det står beskrevet i invitationen, hvordan man booker tid.

Region Midtjylland vil løbende lægge ledige tider ud i takt med, at regionen modtager vaccinerne. I første omgang vil der være tale om et meget begrænset antal tider.

Borgere, der ikke modtager invitation til vaccination i denne omgang, får tilbud om vaccination senere jf. den prioritering og rækkefølge, Sundhedsstyrelsen har fastlagt. Tidspunktet afhænger af, hvor mange vacciner Danmark modtager og hvornår.

> Læs mere om vaccinationer på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

Hjælp til transport for +65 årige borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp

Borgere i ovenstående målgruppe for vaccinen, som ikke selv eller ved pårørendes hjælp kan transportere sig til vaccinationscentrene, kan få tilbudt kørsel. De vil få nærmere besked om mulighederne for transport fra Syddjurs Kommune. Der er i Region Midtjylland vaccinationscentre i Aarhus, Horsens, Randers, Silkeborg, Viborg, Herning og Holstebro.

> Se mere på Region Midtjyllands hjemmeside om vaccinationscentrene.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at tilbyde liggende transport til borgere, der har brug for det. Disse borgere vil modtage nærmere besked, når der foreligger klarhed over deres muligheder for vaccination.

Vaccination på plejecentre

Den første af to vaccinationsrunder af beboerne på kommunens plejecentre blev gennemført i uge 1. Her modtog beboere og cirka halvdelen af plejepersonalet den første af to vaccinationer. 

Tidsplan og prioritering af befolkningsgrupper

Tidsplanen for hvornår der vaccineret og hvor hurtigt det sker afhænger både af antallet af vacciner, som bliver godkendt og hvor mange doser der kommer til landet ad gangen. Det er sundhedsmyndighederne som styrer dette. Myndighederne forventer, at det vil tage en god del af 2021 inden alle, der ønsker det, er blevet vaccineret.

Sundhedsmyndighedernes sundhedsfagligt prioriterede rækkefølge for udrulning af vaccine mod COVID-19:

 • Personer som bor i plejebolig mv
 • Personer + 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp
 • Personer med alder +85 år
 • Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion
 • Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19 samt udvalgte pårørende
 • Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb eller pårørende som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson
 • Personer med alder 80-84 år
 • Personer med alder 75-79 år
 • Personer med alder 65-74 år
 • Personer med alder under 65 år som har tilstande og sygdomme, som medfører øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19
 • Personale der varetager øvrige samfundskritiske funktioner
 • Øvrige befolkning, f.eks. segmenteret efter alder

Tidsplan for vaccinationer

> Se Sundhedsstyrelsens tidsplan for vaccination

Tidsplan afhænger af levering af vacciner og er et skøn

Det er staten, der fastlægger og løbende informerer om, hvilke målgrupper der får tilbud hvornår.

Tidsplanen for hvornår der bliver vaccineret, og hvor hurtigt det sker, afhænger af antallet af vacciner og doser, som kommer til landet ad gangen. Det er sundhedsmyndighederne, som styrer dette. 

I den konkrete udrulning af vaccinationsindsatsen kan det være nødvendigt at justere rækkefølge under hensyntagen til bl.a. vaccineleverancer, logistiske forhold mv.

> Se Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsnet. 

 

Opdateret: 18-01-2021 14:54

Kontakt