Liste over daginstitutioner i Syddjurs

Kommunale og private daginstitutioner

 

 

Institution

Leder, tlf., e-mail og hjemmeside

   

Hornslet Øst

Børnehuset
Mosegården
Stadionvej 25
8543 Hornslet

Integreret institution

Børnehuset
Hanehøj
Eskerodvej 5
8543 Hornslet

Integreret institution

Kis Schlosser, aftaleholder
ksc@syddjurs.dk
Mosegården
Vuggestuen 61131880 åben kl. 12-14
Børnehaven 61136339 åben kl. 7-11 og igen fra 15-17
Kontoret 61131230 er åben hele dagen, men bedst mellem 8-15
www.hornsletoest.dk
Hanehøj

Børnehave : 30692236

Vuggestuen : 30691420

www.hornsletoest.dk

Børnehuset Æblehaven
Egedalsvej 7
8400 Ebeltoft

Integreret institution

Leder Inger Sevelsted Skovbo
 

2028 3082

rød stue 5144 9210 roed@aeblehaven-ebeltoft.dk

gul stue 5144 9209 gul@aeblehaven-ebeltoft.dk

vuggestuen 5144 9205
vug@aeblehaven-ebeltoft.dk
Skiven 5144 9202
skiven@aeblehaven-ebeltoft.dk

www.ebeltoftboernehus.dk

Hornslet Vest

 

Børnehuset
Bækdalen
Tendrup Hovvej 7 a
8543 Hornslet

Integreret institution

Børnehuset Ågården
Ågårdvej 3
8543 Hornslet

integreret institution

 

Ulrik Nørgaard Jensen
unje@syddjurs.dk
 

87 53 57 90
http://www.baekdalen.dk/

 

 

Telefon: 86 99 47 89
www.bh-aagaarden.dk

Børnehuset Hyrdebakken
Hyrdebakken 2
8400 Ebeltoft

Integreret institution

Leder Inger Sevelsted Skovbo
Børnehaven 2119 2055
Vuggestuen 2119 2069
hyrdebakken@mail.dk

www.ebeltoftboernehus.dk

Børnehuset
Moesbakken
Moesbakken 2a
8410 Rønde

Integreret institution

Leder Preben Larsen
prla@syddjurs.dk

87 53 52 40

20 78 77 67

www.roendeboernehus.dk

Børnehuset Ringvejen
Nordre Ringvej 5
8550 Ryomgård

Integreret institution

Charlotte Thastum

87 53 63 50

ct@syddjurs.dk

http://www.bh-ringvejen.dk

Kolind Børnehus
Bugtrupvej 29
8560 Kolind

Integreret institution

Leder Lisbeth Holmbjerg Jensen
87 53 58 10
30 58 27 57
22 34 38 52

bijen@syddjurs.dk

 http://www.kolindbornehus.dk/

Børnehuset
Vigen
Anemonevej 12
8410 Rønde

Integreret institution

Leder Preben Larsen
prla@syddjurs.dk

87 53 51 80

8753 5475

www.roendeboernehus.dk

Børnehuset
Ådalen

Kløvevej 1
Skørring
8544 Mørke

integreret institution

Aftaleholder Morten Rahbek Borup
Pæd.faglig leder Carsten Bonde Braüner

20 17 05 74

cbb@syddjurs.dk

www.aadalen1.dk

Kastanjehuset/Mørke Børnehus
Parkvej 19
8544 Mørke

Integreret institution

Helle Tarp Madsen

8753 5260

60 12 38 97

htm@syddjurs.dk

http://www.kastanjehuset.dk/

Børnehuset Mols
Lyngevej 20
8420 Knebel

Integreret institution

Aftaleholder Claus Peter Olesen
Pæd.faglig leder Jette Kristensen

86 35 17 65

jekr@syddjurs.dk

http://www.molsskolen.dk/boernehaver/

Pindstrup Skole og Børnehus
(tidl. Margrethebhv.)

Bøgevej 1
Pindstrup
8550 Ryomgård

Integreret institution
Handicap afdeling

Pædagogfaglig leder Gitte  Voetmann Johansen
gvjo@syddjurs.dk

Kontor 21172240
Hjortestuen 23746816
Rævestuen 23747038
Krudtuglerne 23747801
Grævlinghuset 23743524

http://www.margrethe-bornehaven.dk/

Naturbørnehaven Mols Bjerge
Postboks 25
8420 Knebel

Børnehave

Aftaleholder Claus Peter Olesen
Pæd.faglig leder Jette Kristensen

30 29 09 03

jekr@syddjurs.dk

http://www.molsskolen.dk/boernehaver/

Poppelvejens
Børnehave

Poppelvej 9
8550 Ryomgård

Børnehave

konst. leder Charlotte Thastum

Børnehave:
87 53 60 26 

Kontor:
87 53 57 70

ct@syddjurs.dk

www.poppelvejen.dk

Rosmus Børnehus
Fiskegårdevej 7a, Rosmus
8444 Balle

integreret institution

 

Aftaleholder Lars Robdrup
Pæd.faglig leder Jesper Kjær-Appelt

87 53 60 10
kontor og sfo
87 53 61 75

blj@syddjurs.dk

http://www.rosmusskole.skoleintra.dk

Thorsager Skole og Børnehus
Kløvervangen 6
Thorsager
8410 Rønde      

Integreret institution     

Lisbeth Munksgaard, aftaleholder
Claus Ravnsbæk, pæd.faglig leder

8753 5481

clra@syddjurs.dk

Thorsager skole og børnehus

Børnehuset Uglen
Århusvej 27
Ugelbølle
8410 Rønde


Integreret institution

Linda Elkjær

20 30 57 18

87 53 54 88

lian@syddjurs.dk


http://www.bornehusetuglen.dk
 

Private institutioner:

 

Dråbitten
Dråby Bygade 24
8400 Ebeltoft

integreret institution

Lisa Daugård Larsen
8634 6222
draabitten@gmail.com
www.draabitten.dk

Legehuset Hulahop
Banevænget 13 A
8544 Mørke

Integreret institution

Tlf. 8110 1528
Leder Ann Steendorf Rosenlund
Mobil 51304464

kontakt@legehuset-hulahop.dk
www.legehuset-hulahop.dk

Kalø Skovbørnehus
Grenåvej 18 A
8410 Rønde

integreret institutuion

Michael Jørgensen

8637 2525

roendefrieskov@gmail.com

www.roendefrieskov.dk

Lærkehuset
Egedalsvej 3
8400 Ebeltoft

integreret institution

Timothy Munslow
leder@dfb-laerkehuset.dk
22900359
leder@dfb-laerkehuset.dk

www.dfb-laerkehuset.dk

Den Grønne Gårdvuggestue
Tangvejen 3, Ugelbølle
8410 Rønde

 

 

Ryomgård Realskoles børnehave
Vestergade 34
8550 Ryomgård

 

Feldballe Frie Børnehus
Kejlstrupvej 7, Feldballe
8410 Rønde
integreret institution
 

Privat inst. Solbærkrogen
Ramtenvej 13 B
8581 Nimtofte
integreret institution

 

Leder Marlene Stilling
kontakt@dggvuggestue.dk
Mobil 60449139
www.dengroennegaardvuggestue.dk

 

Leder Mette Mygind
ryomreal@ryomreal.dk
tlf. 20 35 57 77
www.ryomreal.dk
 

www.feldballe-friskole.dk
info@feldballe-friskole.dk

tlf. 6969 2551

 

Ulla Mouritzen
kontor@solbaerkrogen

tlf. 8639 8539

Private børnepassere     

www.EbeltoftPrivateBørnepasning.dk
Brit Østergaard Olsen
Nedergade 44 A
8400 Ebeltoft
tlf. 40136644

Anja Sandell Casper
Irisvej 8, Blomstervænget
8400 Ebeltoft
tlf 61306277

Trine Grütter Hansen
Irisvej 6, Blomstervænget
8400 Ebeltoft
tlf. 22552606

www.tumleboprivatpasningsordning.dk
Tumlebo Privat Pasningsordning
Kærbyvej 12, Nødager
8560 Kolind
tlf. 61775224 og 28431300
mail: tumleboprivatpas@gmail.com

www.skovtroldene-thorsager.dk
Heidi Ø. Walker
Spurvevej 14
8410 Rønde
tlf. 27599912
mail: hejheidi@hotmail.com

Eventyrspiren - Din Private Pasningsordning
Stationsvej 8
8544 Mørke
tlf. 60484088
www.eventyrspiren.dk
mail: hej@eventyrspiren.dk

Annette Hansen
Havrevænget 7 A, Thorsager
8410 Rønde
tlf. 23456876
https://xn--thorsagerprivatbrnepasning-bxc.dk/
mail: famsvane@fiber.dk

 

 

 

 

 

Opdateret: 12-09-2019 15:00

Kontakt