Takster for børnepasning

TAKSTER FOR BØRNEPASNING i 2021:

Forældrebetalingen er 12 måneder for alle tilbud:

Dagpleje 48 timer pr. uge

kr. 2.787

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.090

Børnehaveplads                 

kr. 1.574

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 1.181

Vuggestueplads

kr. 2.858

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.151

Frokostordning

kr.    493

Tidlig SFO fra 1.4.

kr. 1.537

SFO fuld tid

kr. 1.680

SFO morgenmodul

kr.     554 pr. md og kun i uger med skolegang

SFO Feriemodul

kr.     600 pr. uge og kun i uger uden skolegang

Eftermiddagsklub

kr.     831

OBS: Ændringer vedr. overgang til børnehave:

Byrådet har besluttet, at fra 1. april 2021 overgår børn til børnehave, den 1. i den måned, de fylder 2,11 år.

Det betyder, at børn født i juni 2018 får tilbud om børnehave 1. maj 2021. Tidligere ville dette have været 1. april.
Fra 1. januar 2022 indmeldes børn i børnehave den 1. i den måned, de fylder 3 år.

Tilskud til institutionsplads i en anden kommune:

Aldersgruppe:

Gennemsnitlig

bruttodriftsudgift

Forældrenes pris pr. måned

0-2 år og 9 mdr.

11.313

afhænger af prisen på den

konkrete plads

Maksimalt tilskud

8.485

 

2,10 år – 6 år

6.296

 

Maksimalt tilskud

4.722

 

Tilskud til pasning i andre kommuner:

Forældre bosiddende i Syddjurs kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Syddjurs kommune har sagt ja til at give tilskud til barnet, og når der er plads i den anden kommune. Forældre, der vil have deres barn passet i en anden kommune, kan få tilskuddet med til den anden kommune. Tilskuddet beregnes med 75% af den billigste pris – enten Syddjurs kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift til den aldersgruppe, som barnet tilhører eller udgiften til den konkrete plads. Hvis den konkrete plads er dyrest, skal forældrene betale differencen. Bopælskommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder.

Bruttodriftsudgifter pr. måned i 2021 – til brug for fripladsberegning:

Dagpleje, 48 timer

kr. 11.148

Vuggestue

kr. 11.432

Børnehave

kr.   6.296

Frokostordning

Kr.     493

Tidlig SFO

kr.   3.863

SFO

kr.   1.710

Tilskud til privat pasning pr. måned i 12 måneder:

0-2 år og 9 mdr.        

kr. 6.001

2 år og 10 mdr.- 6 år

kr. 3.273

Tilskud til private daginstitutioner pr. måned:

0-2 år og 9 mdr.

Driftstilskud:

kr. 8.125

Administration

kr.    283

Bygningstilskud

kr.    464

I alt

kr. 8.872

2 år 10 mdr. – 6 år:

Driftstilskud

kr. 4.365

Administration

kr.    157

Bygningstilskud

kr.    201

I alt

kr. 4.723

Tilskud til pasning af egne børn:

0-2 år og 9 mdr.        

kr. 4.001

2 år og 10 mdr.- 5 år

kr. 2.182

TAKSTER FOR BØRNEPASNING i 2020:                 
OBS: Forældrebetalingen er 12 måneder for alle tilbud:

Dagpleje 48 timer pr. uge

kr. 2.783

(dagpleje 30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.087

Børnehaveplads                 

kr. 1.580

(Bhv 30 timer kun ifm barsel)

kr. 1.185

Vuggestueplads

kr. 2.868

(vuggestue 30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.151

Frokostordning pt. i Uglen

kr.    467

Tidlig SFO fra 1.4.

kr. 1.513

SFO fuld tid

kr. 1.654

SFO morgenmodul

kr.     545 pr. md og kun i uger med skolegang

SFO Feriemodul

kr.     591 pr. uge og kun i uger uden skolegang

Eftermiddagsklub - (fra 1.4. for 3. kl børnene samt 4., 5. og 6.kl))

kr.     818

Tilskud til institutionsplads i en anden kommune:

Aldersgruppe:

Gennemsnitlig

bruttodriftsudgift

Forældrenes pris pr. måned

0-2 år og 9 mdr.

11.339

afhænger af prisen på den

konkrete plads

Maksimalt tilskud

8.504

 

2,10 år – 6 år

6.320

 

Maksimalt tilskud

4.740

 

Tilskud til pasning i andre kommuner:

Forældre bosiddende i Syddjurs kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Syddjurs kommune har sagt ja til at give tilskud til barnet, og når der er plads i den anden kommune. Forældre, der vil have deres barn passet i en anden kommune, kan få tilskuddet med til den anden kommune. Tilskuddet beregnes med 75% af den billigste pris – enten Syddjurs kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift til den aldersgruppe, som barnet tilhører eller udgiften til den konkrete plads. Hvis den konkrete plads er dyrest, skal forældrene betale differencen. Bopælskommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder.

Bruttodriftsudgifter pr. måned i 2020 – til brug for fripladsberegning:

Dagpleje, 48 timer

kr. 11.132

Vuggestue

kr. 11.472

Børnehave

kr.   6.320

Frokostordning (pt. kun i Uglen)

Kr.     467

Tidlig SFO

kr.   3.802

SFO

kr.   1.684

Tilskud til privat pasning pr. måned i 12 måneder:

0-2 år og 9 mdr.        

kr. 6.001 max.

2 år og 10 mdr.- 6 år

Kr. 3.295 max.

Tilskud til private daginstitutioner pr. måned:

0-2 år og 9 mdr.

Driftstilskud:                     

kr. 8.156

Administration

kr.    283

Bygningstilskud

kr.    465

I alt

kr. 8.904

2 år 10 mdr. – 6 år:

Driftstilskud

kr. 4.393

Administration

kr.    158

Bygningstilskud

kr.    202

I alt

kr. 4.753

Tilskud til pasning af egne børn:

0-2 år og 9 mdr.        

kr. 4.001

2 år og 10 mdr.- 5 år

kr. 2.197

 

 

 

 

Opdateret: 26-11-2020 15:16

Kontakt