Takster for børnepasning

TAKSTER FOR BØRNEPASNING i 2019:                 

OBS: Forældrebetalingen er 12 måneder for alle tilbud:

Dagpleje 48 timer pr. uge

kr. 2.724

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.043

Børnehaveplads                 

kr. 1.576

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 1.182

Vuggestueplads

kr. 2.832

(30 timer kun ifm barsel)

kr. 2.124

Frokostordning pt. i Uglen

kr.    459

Tidlig SFO fra 1.4.

kr. 1.486

SFO fuld tid

kr. 1.387 OBS:  fra 1.9.2019 kr. 1.625

SFO morgenmodul

kr. 535 pr. md og kun i uger med skolegang

SFO Feriemodul

kr. 581 pr. uge og kun i uger uden skolegang

Eftermiddagsklub

kr. 503

 

Tilskud til institutionsplads i en anden kommune:

Aldersgruppe:

Gennemsnitlig

bruttodriftsudgift

Forældrenes pris pr. måned

0-2 år og 9 mdr.

11.134

afhænger af prisen på den

konkrete plads

Maksimalt tilskud

8.350

 

2,9 år – 6 år

6.304

 

Maksimalt tilskud

4.728

 

 

Tilskud til pasning i andre kommuner:

Forældre bosiddende i Syddjurs kommune har ret til at få deres barn passet i en anden kommune, når Syddjurs kommune har sagt ja til at give tilskud til barnet, og når der er plads i den anden kommune. Forældre, der vil have deres barn passet i en anden kommune, kan få tilskuddet med til den anden kommune. Tilskuddet beregnes med 75% af den billigste pris – enten Syddjurs kommunes gennemsnitlige bruttodriftsudgift til den aldersgruppe, som barnet tilhører eller udgiften til den konkrete plads. Hvis den konkrete plads er dyrest, skal forældrene betale differencen. Bopælskommunen opkræver forældrebetalingen over 12 måneder.

Bruttodriftsudgifter pr. måned i 2019 – til brug for fripladsberegning:

Dagpleje, 48 timer

kr. 10.896

Vuggestue

kr. 11.328

Børnehave

kr. 6.304

Frokostordning (pt. i Uglen)

Kr.   459

Tidlig SFO

kr. 3.740

SFO

kr. 1.472

Tilskud til privat pasning pr. måned i 12 måneder:

0-2 år og 9 mdr.        

kr. 5.836

2 år og 10 mdr.- 6 år

Kr. 3.251

Tilskud til private daginstitutioner pr. måned:

0-2 år og 9 mdr.

Driftstilskud:                     

kr. 7.959

Administration

kr.    234

Bygningstilskud

kr.    456

I alt

kr. 8.649

2 år 10 mdr. – 6 år:

Driftstilskud

kr. 4.335

Administration

kr.    132

Bygningstilskud

kr.    202

I alt

kr. 4.669

Nyt fra 1. januar 2019:  

Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov (§27 b)

Fra 1.1.2019 indføres et nyt tilbud til forældre på barsel- eller forældreorlov.

Forældre, hvor en eller begge forældre har fravær i medfør af barselsloven, får mulighed for at få en deltidsplads på 30 timer pr. uge i et dagtilbud mod en reduceret forældrebetaling.

Tilbuddet gælder børn i husstanden i alderen 26 uger og frem til skolestart. 

Tilbuddet omfatter egne børn, adoptivbørn, sammenbragte børn samt plejebørn.

Tilbuddet gælder for både kommunale og private tilbud, og gælder i én sammenhængende periode pr. barn.

Pasningen sker i tidsrummet kl. 9-15.

 

Opdateret: 04-06-2019 11:03

Kontakt