Genoptagelse af sager om tabt arbejdsfortjeneste med pensionsindbetaling efter servicelovens § 42

Har du tidligere modtaget tabt arbejdsfortjeneste og fået indbetalt pension til dit pensionsselskab af Syddjurs Kommune, kan der være ændringer i pensionsbeløbet på baggrund af Ankestyrelsens principafgørelse 4-18.

Du kan måske have pensionspenge til gode, hvis du har fået udbetalt tabt arbejdsfortjeneste med pensionsindbetaling i perioden fra den 1. februar 2015 og frem til dags dato. Reguleringerne vil finde sted i løbet af 2019.

Bemærk hvis der allerede indbetales pensionsbidrag, der svarer til din arbejdsgiverens hidtidige bidrag, vil der ikke ske ændring i pensionsbeløbet.

Hvis du vil vide mere om Ankestyrelsens ændrede praksis kan du læse Ankestyrelsens principafgørelse (4-18) her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=198630

Du kan rette henvendelse til Social og Familie Sekretariatet, hvis du mener, du er omfattet af ovenstående.

Vi behandler ikke sager, som har været påklaget til enten et af de sociale nævn eller Ankestyrelsen.

Opdateret: 16-01-2019 19:07

Kontakt