Indstilling til PPR

PPR’s medvirken forudsætter, at der udfyldes indstillingsskemaer i samråd med og underskrevet af forældrene og af dagtilbudslederen/skolelederen samt ofte af stuepædagogen/klasselæreren.

Et indstillingsskema kan betragtes som den samarbejdskontrakt, der laves mellem hjem, dagtilbud/skole og PPR om PPR’s medvirken. Det er derfor vigtigt, at der gøres rede for barnets/den unges styrker og udviklingsområder, og at dagtilbuddet/skolen beskriver, hvilke pædagogiske indsatser, der allerede har været iværksat. Det skal desuden beskrives, hvilke udfordringer man ønsker, PPR skal fokusere på.

Indvolvering af PPR indbefatter ikke nødvendigvis psykoligisk testning, men kan være baseret på observationer eller forældres, pædagogers/læreres beskrivelse af barnet/den unge.

Indstillingsskemaer

Her finder du skemaerne til inddragelse af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

Du kan udfylde skemaerne elektronisk og printe dem til underskrift.

 

Opdateret: 28-02-2019 15:08

Kontakt