Bosætningspuljen

Byrådet har med budgetforliget for 2018 afsat årligt 1 mio. kr. til projekter, der kan styrke landsbyerne. På denne baggrund er der oprettet en landsbyunderstøttende pulje med bosætningsfremmende sigte.

Af puljen kan der søges tilskud til

 • Større projekter, der understøtter udviklingen og den nærhed og det fællesskab, der er i landsbyer og kommunens landdistrikter, og som har et bosætningsperspektiv.
 • At øge bosætningen kræver en langvarig og omfattende indsats, derfor er puljen målrettet større projekter, typisk med et støttebehov på minimum 100.000 kr.
 • En mindre del af puljen blev i opstartsfasen afsat til mikrobevillinger á max 20.000 kr.
 • Projekter i mindre landsbyer på ca. 1000 indbyggere og derunder prioriteres.

Eksempler på projekter, der kan støttes

 • Tiltag, der synliggør og markedsfører kvaliteterne i landsbyerne (f.eks. midlertidige aktiviteter, nye fællesskaber)
 • Projekter, der aktiverer de stedsbundne potentialer og lokale ressourcer (f.eks. synliggør mulighederne i tiloversblevne landbrugsbygninger og bygninger med kulturhistorisk værdi)
 • Borgerinddragende processer, der kan danne grundlag for et udviklingsprojekt
 • Udarbejdelse af skitseprojekter til fondsansøgninger
 • Længerevarende støtte til projekter med henblik på at gøre dem økonomisk selvbærende
 • Projekter, der støtter infrastrukturen på landet
 • Projekter, der skaber og synliggør nye muligheder for at mødes

Der ydes ikke tilskud til

 • Anlæg
 • Drift eller lignende faste tilskud

Ansøgning og udbetaling

Bosætningspuljen adskiller sig fra de fleste andre puljer ved at ansøgningerne skal kvalificeres og udvikles i samarbejde med forvaltningen. Formålet hermed er at sikre, at de projekter, der opnår tilskud, bidrager til kommunens overordnede strategier og visioner, og at der så vidt muligt skabes synergi mellem dem - og andre igangværende eller planlagte aktiviteter og projekter.

Puljen kan ansøges 4 gange årligt via Syddjurs Kommunes Kultursekretariat på tlf. 87 53 50 00. Der er 1 ansøgningsrunde tilbage i 2020. Ansøgninger der er indkommet inden 1. oktober 2020 kan blive udvalgsbehandlet på novembermødet. 

Eventuelle spørgsmål rettes til Alette Lena Skov-Hansen: alsh@syddjurs.dk

Ansøgere kan f.eks. være

Distriktsråd
Borgergrupper
Samarbejder mellem virksomheder og borgere
Andre samarbejder

Opdateret: 18-08-2020 01:34

Kontakt