Redegørelse for anvendelse af tilskud til frivilligt socialt arbejde - § 18

Efter indsatsen har været afholdt, skal tilskudsmodtager indsende en redegørelse for anvendelsen af tilskuddet. Redegørelsen skal indsendes senest 31. januar det efterfølgende år, ved at udfylde det elektroniske skema som findes på kommunens hjemmeside under selvbetjening, og videre under "folkeoplysning", eller via følgede link: www.borgeronline.dk

Spørgsmål kan henvendes til konsulent i Kultursekretariatet, Stinne Rishøj Mikkelsen på mail strm@syddjurs.dk eller telefon 20 52 16 65

Opdateret: 24-08-2020 15:22

Kontakt