§18 ansøgning til hovedpuljen 2020

Ansøgning om økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i 2020

Ansøgningsfrist for ansøgning om tilskud fra § 18-midler fremrykkes til 12. november

Da det er besluttet at revidere retningslinjerne for ansøgninger til § 18 gældende for 2020, er ansøgningsfristen udskudt til den 12. november 2019.
 
De reviderede retningslinjer er endeligt vedtaget og kan findes på Frivilligrådets hjemmeside - www.frivilligsyddjurs.dk 
 
Vi opfordrer til at ansøgninger udformes efter de nye retningslinjer, da det er disse der vil danne grundlag for afgørelsen.
 
Spørgsmål til de nye retningslinjer eller til udfyldelse af ansøgningsskemaet henvendes til konsulent i Kultursekretariatet, Stinne Rishøj Mikkelsen på mail: strm@syddjurs.dk eller tlf: 20 52 16 65.
 
 
 
 

Udfyld nedenstående blanket og indsend

Opdateret: 06-11-2019 13:00

Kontakt