Aktivitetsstøtte. Børn og unge under 25 år

Der ydes aktivitetsstøtte (medlemstilskud) til aktiviteter for børn og unge under 25 år, som er tilmeldt folkeregisteret i Syddjurs Kommune.

Tilskuddet er p.t. fastsat til max. kr. 150,00 pr. medlem pr. år. Såfremt kontingentet er lavere end dette, er det kontingentet, der afgør tilskuddets størrelse.

Hvad kan foreningen få støtte til
Aktiviteter af folkeoplysende karakter, herunder idé bestemt, politisk og religiøs art er omfattet af tilskudsordningen for børn og unge.

Hvem kan søge
Godkendte foreninger i Syddjurs Kommune, herunder foreninger, der er opdelt i afdelinger med egen ledelse, men ikke er retsligt selvstændige.

Hvordan søges der tilskud
Ansøgningsskema finder du i feltet med selvbetjening øverst på siden.

Tilskuddet udbetales udmiddelbart efter indsendelsen.

Der kan kun søges en gang årligt.

HUSK - Erklæring om, at foreningen har indhentet børneattest, skal være indsendt senest den 15. august. Såfremt erklæring ikke er indsendt, kan tilskud ikke udbetales.

Foreningen er regnskabspligtig og Syddjurs Kommune kan indkalde regnskab med bilag til gennemgang og kontrol.

Opdateret: 22-10-2018 08:23

Kontakt