Hønse- og fjerkræhold - ikke erhversmæssige

For ikke-erhvervsmæssig hønse- og fjerkræhold gælder der særlige regler i Syddjurs Kommune

 

Regulativ

For områder udpeget som byzone, sommerhusområde eller landzone, der ved lokalplan er overført til boliger eller blandet bolig/erhverv, har Syddjurs Kommune udarbejdet et regulativ, der fastsætter bestemmelser for det maksimale antal fjerkræ samt indretning og drift af fjerkræhuse og - gårde.

Ifølge regulativet må der højest være 30 stk. fjerkræ (f.eks. høns, ænder, gæs) og max. 60 brevduer. Endvidere er der stillet krav med henblik på at undgå støj- og lugtgener for naboer samt sikring mod rotter.

 

Du finder regulativet her

 

Administrationsgrundlag

For områder i landzoner, der i kommuneplanens rammer er udpeget som blandet bolig og erhverv, har Syddjurs Kommune udarbejdet et administrationsgrundlag for fjerkræhold.

 

Du finder administrationsgrundlaget her

 

De ovenstående udpegninger i kommunen kan ses ved at klikke på dette link (under revision).

Ovennævnte regelsæt er udarbejdet med baggrund i Bekendtgørelse Nr. 467 af 23/05/2016 om miljøregulering af visse aktiviteter.

 

Opdateret: 24-01-2017 09:59

Kontakt

Relaterede links

Feedback