Afbrænding af haveaffald

Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Haveaffald kan komposteres på egen grund eller afleveres på genbrugsstationen.

Det er dog tilladt at:

  • lave et mindre bål med rent, tørt brændsel, uden det medfører gener for andre.
  • afbrænde haveaffald Sankt Hans Aften.

Afbrænding skal ske i overensstemmelse med brandmyndighedernes bestemmelser, herunder i forhold til mængder, afstandskrav og eventuelle lokale eller tidsbegrænsede forbud. Læs mere om dette på Beredskab og Sikkerheds hjemmeside eller se deres vejledning om afbrænding nedenfor.

 

 

Opdateret: 26-01-2021 12:07

Kontakt