Gyvel

Gyvel er ikke invasiv

’Problem-art’

Nye undersøgelser har vist, at gyvel ikke er invasiv, men er en hjemmehørende art, der bare har fået bedre vilkår med klimaændringer og færre græssende dyr i landskabet. For den øvrige natur, og specielt den tørre natur, der er karakteristisk for Syddjurs Kommune, er det et stort problem.

 

Værdifulde naturtyper

Hvis den ikke bekæmpes, danner den flere meter høje, ugennemtrængelige krat, hvor stort set intet andet vokser. Det sker desværre især på mange af de mest værdifulde naturtyper, som heder, overdrev og andre varme, tørre områder, der ellers kunne huse et spændende liv af sjældne planter og dyr.

 

Bekæmpelse

Gyvel er let giftig og smager grimt, og den er derfor svær at bekæmpe med kreatur- eller hestegræsning. Mange steder har man i stedet slået den med maskiner. Det slår dog ikke planterne ihjel, men kan holde dem fra at sætte frø det første år efter slåningen.

 

Lovende resultater

Foreløbige erfaringer fra bl.a. Mols og Ebeltoft viser dog, at man når langt ved at trække de store gyvelplanter op med rod og derefter indføre en mere naturlig afgræsning, hvor der er dyr på om vinteren og hvor de ikke fodres. Især vintergræsning med hårdføre heste er glimrende til at æde nyspirede gyvelplanter eller  trampe dem i stykker.

Opdateret: 22-01-2019 08:30

Kontakt