Naturpleje og naturkvalitet

Foto Morten Aakjær Jørgensen
Foto Morten Aakjær Jørgensen
Naturpleje, naturplaner og naturkvalitet i Syddjurs Kommune

Kommunen laver naturpleje i fredede områder, Natura2000-områder og andre steder med en særligt værdifuld natur.

Prioriteringen af projekter sker efter de principper, der er beskrevet i kommunens Naturkvalitetsplan. Der bliver lagt størst mulig vægt på truede arter, mens f.eks. jagtinteresser nedprioriteres.

Læs om kommunens naturplejeindsats i menuen til venstre.

Opdateret: 24-01-2017 14:07

Kontakt