Adam og Eva skal tilbage til Mols Bjerge

Hyldegøgeurten også kaldet ”Adam og Eva” er én af i alt 46 orkidé-arter, der findes vildtvoksende i Danmark

I Syddjurs kommune er vi så heldige at have den rødlistede hyldegøgeurt, Dactylorhiza sambucina, i “Enebærstykket” nordøst for Bogens Sø. De 2 ha som “Enebærstykket” udgør, er så vidt vides, det sidste sted planten findes i Jylland.

NatureEyes

Foto: NatureEyes

Hyldegøgeurten er en lille kraftig orkidé, der kan blive 10 til 30 cm høj. Den blomstrer med en hyldeblomstagtig duft fra begyndelsen af maj måned - omkring samtidig med, at gøgen ankommer. Det er duften og blomstringstidspunktet, der har givet planten navnet “hyldegøgeurt”. Planten kaldes desuden “Adam og Eva”, da dens blomster findes i to farvevarianter – en gul og en rød.

Hyldegøgeurten vokser på hedebakker og åbne overdrev. Derfor har den tidligere kunnet trives i Mols Bjerge; men efterhånden som de åbne overdrev er vokset til i enebær, nåle- og løvtræer er hyldegøgeurten forsvundet. Da plantens frø stadig findes i jorden, hvor de er klar til at spire, har Syddjurs Kommune og lodsejerne i ”Enebærstykket” stadig mulighed og pligt til at gøre noget for at få ”Adam og Eva” tilbage til Mols Bjerge.

Lodsejerne i området er derfor – i samarbejde med Syddjurs Kommune - gået i gang med at rydde arealet for enebær, nåle- og løvtræer. Udvalget for natur, teknik og miljø forestår alle udgifter til rydningen, for som formanden for udvalget, Carsten Bech, sagde i et indslag om rydningen på TV2 Østjylland d. 16.5.2007: ”Mangfoldigheden i naturen kan vi næsten ikke sætte højt nok”.

Hvis du vil vide mere om hyldegøgeurten, kan du besøge disse hjemmesider:

http://naturstyrelsen.dk/naturbeskyttelse/artsleksikon/planter/froeplant...

 

Opdateret: 22-08-2016 12:48

Kontakt