Vandforsyningsplan 2013-2020

Vandforsyningsplanen i Syddjurs Kommune beskriver struktur og udvikling for de vandværker, der forsyner kommunens borgere med rent drikkevand

 

Stort antal vandværker

I Syddjurs Kommune er der ca. 90 større vandværker fordelt på 9 hovedforsyningsområder. Derudover er der mere end 50 mellemstore vandværker, som forsyner mellem 2 og 10 ejendomme, ca. 1200 ejendomme med eget vandforsyningsanlæg og en række vandforsyningsanlæg, som anvendes til vanding i landbruget.

 

Hvad indeholder vandforsyningsplanen?

Vandforsyningsplan 2013-2020 for Syddjurs Kommune består af to dele:

  • en tekstdel, som beskriver målsætninger, fokusområder og retningslinjer, og
  • en bilagsdel, som beskriver de tekniske data.

Vandforsyningsplanens målsætninger og retningslinjer udgør administrationsgrundlaget for kommunens sagsbehandling på drikke- og grundvandsområdet.

 

Målsætning

Byrådets målsætninger for drikke- og grundvand er beskrevet i kommuneplanen. Målsætningerne er:

  • at grundvandet skal beskyttes, så der også i fremtiden er rent drikkevand
  • at arbejde for, at drikkevands­forsyningen skal baseres på en decentral vand­forsynings­­­­­struktur og på grundvand, der kun har gennemgået en simpel vandbehandling.
  • at alle forbrugere skal sikres adgang til en stabil forsyning med tilstrækkelige mængder af drikkevand af god kvalitet.

 

Fokus

Vandforsyningsplanen har endvidere tre fokusområder:

  • energibesparelser
  • beredskab og
  • ”det gode vandværk”, hvor der skal arbejdes med organisation, digital kommunikation, økonomi og drift mv.

Både Byrådets målsætninger og de tre fokusområder vil danne baggrund i kommunens afgørelser efter vandforsyningsloven.

 

Hvis du vil vide mere

Herunder finder du link til vandforsyningsplan og kortbilag:

 

Vandforsyningsplan for Syddjurs Kommune 2013 - 2020

Bilag til vandforsyningsplan 2013 - 2020

 

Kortbilag:

9 hovedforsyningsområder

Forsyningsområder for de almene vandværker

Ikke-almene vandværker, herunder enkeltindvindere

 

Opdateret: 21-09-2017 12:00

Kontakt

Feedback