Tilskud til specialefterskole

Blanketter/Selvbetjening: 

Hvis jeres barn er optaget på en specialefterskole i 8., 9. eller 10. klasse - eller på en efterskole, som tilbyder inklusion/specialundervsining for unge med særlige behov - har I mulighed for at søge om tilskud til skoleudgifter for efterskoleopholdet.

Skoleafdelingen kan udover optagelsesgebyr og depositum bevilge en del af forældreudgiften, sådan at I selv kun skal betale det beløb, der svarer til sparede kostpenge, mens barnet er på efterskole.

Beregning af kostpengene følger Kommunernes Landsforenings takst på 53 kr./døgn, hvilket giver en samlet forældrebetaling for specialefterskoleopholdet på i alt 10.600 kr. for hele skoleåret 2019-2020 (200 skoledage). 

Efterskolen opkræver Syddjurs Kommune, Skoleafdelingen, direkte på baggrund af bevillingen.

Såfremt eleven fraflytter Syddjurs Kommune inden den 5. september i det pågældende skoleår, bortfalder skoleafdelingens tilskud til efterskoleopholdet.

Følgende kriterier skal være opfyldt
Tilskud kan bevilges til elever, der går i specialklasse, på specialskole eller modtager specialundervisning i folkeskolen i et omfang svarende til minimum 12 lektioner / 9 klokketimer om ugen. Det er desuden et krav, at den ønskede efterskole er en specialefterskole, eller en efterskole, der tilbyder inklusion/specialundervisning for unge med særlige behov.

Tilskud bevilges i henhold til Folkeskolelovens §§ 20 og 22.

Et gennemført intensivt kursus på Læsecenter Syddjurs giver ikke mulighed for tilskud til specialefterskoleophold. Dog kan læsekonsulenten i samarbejde med chefen for Børn og Læring i særlige tilfælde vurdere, at der gives tilskud til specialefter-skoleophold, hvis der er tale om svære dyslektiske/ordblinde vanskeligheder.

Sådan søger du, hvis ovennævnte kriterier er opfyldt
Ved ansøgning beder vi jer anvende den elektroniske blanket på siden her.

Ansøgninger vedrørende skoleåret 2020/20201
Forslag til ændring af reglerne for tilskud til specialefterskoler med virkning fra skoleåret 2020/2021 forventes behandlet politisk i forbindelse med vedtagelse af kommunens budget for 2020.

Ansøgninger vedrørende skoleåret 2020/2021 kan derfor først blive behandlet i november måned 2019.

 

 

Opdateret: 29-08-2019 16:17

Kontakt