Indskrivning

Indskrivning til 0. klasse (børnehaveklasse)

Indskrivning til 0. klasse (børnehaveklasse) foregår digitalt i perioden 15. december - 10. januar - derefter skal indskrivning ske ved henvendelse direkte til den ønskede skole

Undervisningspligten indtræder 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. I august 2018 starter derfor de børn, der er født i 2012, og de børn der tidligere har fået udsættelse af skolestart.

Børn der indskrives til skolestart i august starter i skolens SFO den 1. april samme år (tidlig SFO). Børn der går i kommunale dagtilbud i Syddjurs Kommune overflyttes automatisk til tidlig SFO. Hvis I ikke ønsker dette tilbud, skal I sørge for at udmelde jeres barn. Dette skal ske digitalt via kommunens hjemmeside - klik på linket til digitalpladsanvisning øverst på siden.

Vær opmærksom på at udmeldelse kun kan ske til den 1. i måneden, med mindst én måneds varsel.
Alle skoler holder informationsmøder om indskrivning og skolestart.

Skolerne er altid åbne for besøg, så ring evt. direkte til skolen og aftal tid for et besøg på skolen. I øvrigt henvises til skolernes egne hjemmesider for yderligere information.

Ønske om optagelse på anden skole end distriktsskolen – eller valg af privatskole
Det er også via den digitale indskrivning til 0. klasse, I skal afgive ønske om en anden skole end distriktsskolen til jeres barn, eller give besked om at I har valgt en privatskole til jeres barn.

Hjælp til indskrivning med NemID
Til informationsmødet på skolen, kan I medbringe jeres NemID/nøglekort (samt password og brugernavn til NemID), hvis I har brug for hjælp til indskrivningen, eller I kan få hjælp i kommunens borgerservice og på bibliotekerne.

Udsættelse/fremrykning af skolestart
Læs mere om retningslinierne for ansøgning om udsættelse/fremrykning af skolestart her.


 

Opdateret: 19-10-2017 08:49

Kontakt

Feedback