Skolebestyrelsesvalg

I henhold til Lov om folkeskolen afholdes der valg til skolebestyrelserne på kommunens folkeskoler hvert 4. år. Der har været valg til skolebestyrelserne i forået 2014.

Der vil blive orienteret yderligere om afholdelse af valget på de respektive skolers hjemmesider/forældreintra.

Valgperiode
De nyvalgte skolebestyrelser tiltræder 1. august 2014 og valgperioden slutter 31. august 2018.

Valgprocedure
Valg til skolebestyrelserne sker i løbet af foråret efter valgår til byrådet ved en nærmere udarbejdet valgprocedure og tidsplan.

Valgbestyrelse
Til foreståelse af valget nedsættes for den enkelte skole en valgbestyrelse bestående af skolens leder, den afgående skolebestyrelsesformand samt en repræsentant valgt af byrådet. Byrådets repræsentant er formand for valgbestyrelsen.

Byrådet har den 5.12.2013 udpeget repræsentanter til valgbestyrelserne.

 

 

Opdateret: 10-07-2014 10:37

Kontakt

Feedback