Bostøtte voksen handicap

Bostøtte i eget hjem

Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud tilbyder bostøtte til borger i egen bolig.

Der ydes bostøtte til borgere fra et samlet team af medarbejdere, der har base på Sundhedscenteret i Ebeltoft.

I samarbejde med kommunens sagsbehandler udarbejdes der §141 handleplaner og med baggrund i disse tilrettelægges støtten.

Vi bestræber os på at tilrettelægge besøgene ud fra den enkelte borgers ønsker og behov.

Fast tilknyttet person.

Besøg på fastlagte tidspunkter og ugedage.

Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

Opdateret: 15-06-2018 11:20

Kontakt